Szarvas Város Önkormányzata

Csodák délutánja az Öveges laborban

Vannak még csodák! Ezt tapasztalhatták meg a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola 3. a osztályos tanulói, amikor 2018. febr. 14-én délután ellátogattak a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium  Öveges laborjába. Nem volt számukra ismeretlen a terep, hiszen egy évvel ezelőtt is lehetőséget kaptak, hogy törpékként ismerkedjenek az itt folyó kísérletekkel.

Álljon itt a gyerekek írása erről a délutánról!

„Amikor beléptünk, olyan teremnek tűnt, hogy itt minden más volt. De amikor elkezdtünk kísérletezni, mintha valami varázslatos helyen lennénk. Pedig nem. És itt kezdődtek el a CSODÁK!”

„Főszerepben volt a folyékony nitrogén.”

Bővebben ...

Fagyos napok a Vajdában

Iskolánkban kiemelt feladat a természettudományos tehetséggondozás. Ennek tárgyi feltételeit az Öveges labor és a szaktantermek biztosítják. A programokat kollégáink, többek között az elmúlt évek sikeres pályázatainak segítségével végzik. A Nemzeti Tehetségprogram keretében valósítottuk meg a robotika és az ásványtani projekteket. Ennek következtében egy jól működő tehetségműhely alakult ki. Az idei évben újra sikeresen pályáztunk. Ezúttal a tehetségműhely tárgyi feltételeinek fejlesztésére kaptunk félmillió forintot a (NTP-TFJ-17-009).

A beszerzések alapvetően két területen történnek meg. Az egyik a robotika, programozás. A már eredményesen működő csoport a munka során használt eszközök esetén azt tapasztalta, hogy bizonyos elképzeléseik megvalósításához a meglévő készletek néha kevésnek bizonyulnak. A továbblépéshez szükséges kiegészítő készletek beszerzésére nyílik lehetőség, amelyek speciális alkatrészeket tartalmaznak.

Bővebben ...

Nagyon hideg volt a gimiben

Nem a fűtés mondta fel a szolgálatot, hanem jéghideg kísérleteket végeztünk az Öveges laborban. Iskolánkban már hagyományosnak mondható, hogy minden decemberben egy rendhagyó kísérleti bemutatóra hívjuk kollégáinkat. Talán azért is fontos számunkra ez a program, mert ilyenkor, évvégéhez közeledve már mindenki feszült, fáradt a hosszú téli napok után. Jól jön egy kis kikapcsolódás, vidámság.

Nagy örömünkre évről-évre elfogadják invitálásunkat azok a munkatársaink, akik nem természettudományos tárgyakat tanítanak, de nyitottak mindenre, szívesen próbálják ki magukat ezen a területen is. Az idén a fizikáé volt a főszerep. Iskolánk három fizika tanára tartott bemutatót érdekes kísérletekből.

Bővebben ...

Öregdiákok fiatalos nyitottsággal

Már megszoktuk, hogy a Vajdás Öregdiákok Baráti Körének tagjai fiatalos lendülettel, érdeklődéssel vesznek részt minden olyan programon, amelyre hívjuk, és várjuk őket iskolánkba.

Most sem volt ez másképp, amikor az Öveges laborba invitáltuk őket egy kísérletező délelőttre. Sajnos a kedvezőtlen időjárás többeket visszatartott a látogatástól, de akik eljöttek, láthatóan nem bánták meg. Érdeklődéssel vettek részt a fizika, kémia és biológia foglalkozásokon.

Bővebben ...

Aprók az Öveges laborban

Az iskolánkban működő Öveges-laborba 11 általános iskolából érkeznek rendszeresen 7. és 8. osztályos tanulók a városból, és környékéről. A tanítási órákon kívül fontos célunk, hogy minél több program kerüljön megrendezésre a laborban, ami a természettudományok népszerűsítését segíti.

Ezt a célt szolgálta az a foglalkozás is, amit a héten rendeztünk. Legjobb minél korábban kezdeni az ismerkedést a természettudományokkal, így 2. osztályos kisiskolásokat fogadtunk a Benkából. A lelkes kis vendégeknek ugyan néhol földig ért a fehér köpeny, de ez nem szegte lelkesedésüket. 

Bővebben ...

Még egy kis legó

Már régen befejeződött a tanév, mégis újra gyerek zsivajtól volt hangos az Öveges labor. Nem gimnazistáink tértek vissza egy utolsó laborórára a szünetben, hanem ismét vendégeket hívtunk. Lego-projektünk utolsó állomásához érkeztünk, ahol egy népszerűsítő bemutató keretében a legifjabb iskolás korosztálynak, az általános iskolásoknak mutattuk be elkészült munkáinkat.

Ezt az eseményt igazán gondos felkészülés előzte meg, hiszen csapatunk tagjaitól megkívánta, hogy képesek legyenek megtervezni, előkészíteni egy bemutató foglalkozást, és azt megtartani az általános iskolás korosztály számára, hogy felkeltsék azok érdeklődését.

Beszéltünk szakkörünkről és bemutattuk legjobb elkészült műveinket. A kis „kritikusok” tátott szájjal figyelték, ahogy robotjaink az előre kitűzött feladatokat végezték: labdákat válogattak szét szín szerint, hidat raktak le a szakadék felett, lépcsőre másztak vagy csak felemelték egymást.

Bővebben ...

A tanár, a diák és a legó

Pályázatunk lassan a végéhez közeledik. December óta sok mindent csináltunk, sokfelé jártunk, sokat tanultunk és nem utolsó sorban rengeteg tapasztalattal lettünk gazdagabbak.

A legutolsó műhelykonferenciánk célja az volt, hogy ezekről a tapasztalatokról számot adjunk: sorra vegyük munkánk állomásait, az egész projekt menetét, értékeljük eredményeinket és erről beszámoljunk tanár kollégáinknak.

Természetesen munkánk itt nem fejeződött be, csak egy szakaszt zártunk le, melynek tanulságait megosztottuk lelkes hallgatóságunkkal. Ahogy várható volt is, ismét nagy sikert arattak robotjaink!

Bővebben ...

Finn vendégek az Öveges laborban

Ezen a héten látjuk vendégül finn testvériskolánk diákjait és pedagógusait. A találkozót számos érdekes kirándulás, közös program színesíti. Szerdán a vendégek iskolánkat tekintették meg, és természetes, hogy ez a nap nem múlhatott el úgy, hogy az Öveges laborba ne hívtuk volna meg őket. Így a délelőtt során az iskola bemutatása után két laborfoglalkozáson vettek részt.

Nyelvi korlátok nem voltak, hiszen a vendéglátó diákok angolul tolmácsolták a feladatokat, segítették finn társaik munkáját. A foglalkozást szintén két diák, Sallai Márton és Seres László 11.B osztályos tanulók vezették angol nyelven Kéri Bernadett és Dr. Mészárosné Verók Mária tanárnők segítségével.

Bővebben ...

Digitális adatbegyűjtők a természettudományos kísérletekben

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban zajló természettudományos héten került megrendezésre egy különleges kísérleti bemutató. Iskolánkban működik egy tehetséggondozó program, amely a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg, és a digitális kompetenciák erősítését célozza.

A természettudományos kísérletek klasszikus formái mellett az Öveges laborban lehetőség nyílik több, modern eszköz alkalmazására is. Ezek közé tartoznak a különböző adatbegyűjtő szenzorok, amelyek egy digitális készülékhez kapcsolva tudják a külvilág adatait begyűjteni, és digitális formában tárolni. A készülék adatait közvetlenül, vagy számítógép közbeiktatásával kivetíthetjük. A mért adatok így elemezhetők, további számítások készíthetők egy-egy gombnyomás segítségével.

Bővebben ...

Új tantárgy költözött az Öveges laborba

Már sokszor adtunk hírt az Öveges laborban zajló programokról. A laborban rendszeresen zajlanak kémia, fizika és biológia órák az általános és középiskolás tanulóknak egyaránt.

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban megrendezésre kerülő reál hét keretében most egy új tantárgy, a földrajz is helyet kapott a laborban. Kituljak Eszter tanárnő megirigyelte kollégáit, és a 9. évfolyamos tanulók számára egy kőzetvizsgálati gyakorlatot szervezett.

Az elméleti ismétlésen túl gyönyörű ásványok, kőzetek kerültek kivetítésre. Ezek közül néhányat be is azonosítottak a gimnázium 1907-es természetrajzi leltárában, hiszen az iskola birtokában egy igen értékes gyűjtemény van, még ha meg is viselte azt a sok év és költözés.

Bővebben ...