Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. (Zsolt 32,2)

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az… Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által… (2Kor 5,17–18)

Újabb osztály bizonyult érettnek

2016. június 15. és 17. között  zajlottak a 12.B osztály szóbeli érettségi vizsgái. A megnyitó után a testnevelés gyakorlati vizsgával kezdődött a program, majd a szóbeli feleletek következtek.

A vizsgabizottságban a 12.B osztály 29 tanulóján kívül több külső vizsgázó is számot adott tudásáról. Mindenki sikeresen zárta a megmérettetést. Egy kitűnő eredmény született, és további négy tanulónál is egyedül a matematika osztályzat nem volt jeles a bizonyítványban.

A kötelező vizsgatárgyakon túl a legtöbben informatikát és biológiát választottak. A legjobb átlaggal a német nyelvből vizsgázók szerepeltek, 4, 8. De az informatikát választók is szépen teljesítettek, amit az is bizonyít, hogy kilencen a jeles vizsgaeredmény mellett ECDL bizonyítványra is jogosultak lettek.

Emelt szinten 9-en vizsgáztak 4,44-os átlaggal. Legtöbben angol nyelvből tettek emelt szintű vizsgát, de volt vizsgázó biológiából, testnevelésből, németből, földrajzból is.

A vizsgabizottság 19 dicséretet is kiosztott azoknak a tanulóknak, akik valamelyik tárgyból kiemelkedően teljesítettek.

A bizonyítványok kiosztása után Cairns-Lengyel Henriett lelkészasszony útravalójával búcsúztunk a frissen érett diákoktól. A vizsgákat követte a bankett, az utolsó közös este a felhőtlen szórakozás jegyében. Nyáron izgatottan várjuk a felvételi eredményeket, és reméljük, ősszel sokan visszatérnek diákjaink közül, hogy beszámoljanak az egyetemeken szerzett első élményeikről.

 

Kitajkáné Szántai Mária

 

 • vpeg01
 • vpeg02
 • vpeg03
 • vpeg04
 • vpeg05
 • vpeg06
 • vpeg07
 • vpeg08
 • vpeg09
 • vpeg10
 • vpeg11
 • vpeg12
 • vpeg13
 • vpeg14
 • vpeg15
 • vpeg16
 • vpeg17
 • vpeg18
 • vpeg19
 • vpeg20
 • vpeg21
 • vpeg22
 • vpeg23
 • vpeg24
 • vpeg25
 • vpeg26
 • vpeg27
 • vpeg28
 • vpeg29
 • vpeg30
 • vpeg31
 • vpeg32
 • vpeg33
 • vpeg34
 • vpeg35
 • vpeg36
 • vpeg37
 • vpeg38
 • vpeg39
 • vpeg40
 • vpeg41
 • vpeg42
 • vpeg43
 • vpeg44
 • vpeg45
 • vpeg46
 • vpeg47
 • vpeg48
 • vpeg49
 • vpeg50
 • vpeg51
 • vpeg52
 • vpeg53
 • vpeg54
 • vpeg55
 • vpeg56
 • vpeg57
 • vpeg58
 • vpeg59
 • vpeg60
 • vpeg61
 • vpeg62
 • vpeg63
 • vpeg64
 • vpeg65
 • vpeg66
 • vpeg67
 • vpeg68
 • vpeg69
 • vpeg70
 • vpeg71
 • vpeg72
 • vpeg73
 • vpeg74
 • vpeg75
 • vpeg76
 • vpeg77
 • vpeg78
 • vpeg79
 • vpeg80
 • vpeg81
 • vpeg82
 • vpeg83
 • vpeg84
 • vpeg85
 • vpeg86
 • vpeg87
 • vpeg88
 • vpeg89

 

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen