Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. (Zsolt 32,2)

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az… Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által… (2Kor 5,17–18)

Megkezdődtek a szóbeli érettségik

2016. június 13-án országszerte megkezdődtek a szóbeli érettségi vizsgák. A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban a 12.J osztály kezdte a megmérettetést. Ők a jól bevált 8 osztályos rendszerben készültek fel az érettségi vizsgákra. A 19 tanulóhoz még csatlakozott 12 alsóbb éves tanuló is, akik informatikából, idegen nyelvekből tettek középszintű, illetve emelt szintű érettségi vizsgát.

9 tanuló emelt szinten is vizsgázott, 4 tanuló két tantárgyból is. Szinte minden tantárgyból volt emelt szinten érettségiző. A tantárgyak között szerepelt az angol, német és orosz nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia, kémia, testnevelés.

Az emelt szintű vizsgák átlaga: 4,75 lett.

Közép szinten a 12.J osztály képességeinek megfelelően teljesített. Nagyon szép feleletek születtek idegen nyelvekből, 4,71; illetve 4,25 átlagokkal.

Az idén is jól szerepeltek tanulóink az informatika tantárgyból, a vizsgák átlaga 4,62 lett. Ez azért is említésre méltó, mert az 5-ös vizsgák mellé a tanulók megkaphatják az ECDL vizsgát is, ami már előnyt jelenthet a munkavállalás során.

Két tanuló, Strobbel Aletta és Varga Annamária vehetett át kitűnő érettségi bizonyítványt a vizsgabizottság dicséretével.

Az adott tantárgyból kiválóan teljesítő diákok tantárgyi dicséretet kaptak a bizottságtól. Így 16 dicséret született. Az előrehozott vizsgát tevők közül is 6-an részesültek elismerésben.

Az ünnepélyes bizonyítványosztást egy közös vacsora. vidám, kötetlen hangú beszélgetés követett.

Mindenkinek gratulálunk, jó pihenést, kikapcsolódást kívánunk a nyárra, és kíváncsian várjuk a felvételi eredményeket.

Mészáros Tünde

 

 • vpeg01
 • vpeg02
 • vpeg03
 • vpeg04
 • vpeg05
 • vpeg06
 • vpeg07
 • vpeg08
 • vpeg09
 • vpeg10
 • vpeg11
 • vpeg12
 • vpeg13
 • vpeg14
 • vpeg15
 • vpeg16
 • vpeg17
 • vpeg18
 • vpeg19
 • vpeg20
 • vpeg21
 • vpeg22
 • vpeg23
 • vpeg24
 • vpeg25
 • vpeg26
 • vpeg27
 • vpeg28
 • vpeg29
 • vpeg30
 • vpeg31
 • vpeg32
 • vpeg33
 • vpeg34
 • vpeg35
 • vpeg36
 • vpeg37
 • vpeg38
 • vpeg39
 • vpeg40
 • vpeg41
 • vpeg42
 • vpeg43
 • vpeg44
 • vpeg45
 • vpeg46
 • vpeg47
 • vpeg48
 • vpeg49
 • vpeg50
 • vpeg51
 • vpeg52
 • vpeg53
 • vpeg54
 • vpeg55
 • vpeg56
 • vpeg57
 • vpeg58
 • vpeg59
 • vpeg60
 • vpeg61
 • vpeg62
 • vpeg63
 • vpeg64
 • vpeg65
 • vpeg66
 • vpeg67
 • vpeg68
 • vpeg69
 • vpeg70
 • vpeg71
 • vpeg72
 • vpeg73
 • vpeg74
 • vpeg75
 • vpeg76
 • vpeg77

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen