Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. (Zsolt 32,2)

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az… Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által… (2Kor 5,17–18)

Megérett az első osztály

A szóbeli érettségi vizsgák sora az idén a 12.J-vel kezdődött a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. A májusban lezajlott írásbelik után június 19. és 21. között a szóbeli megmérettetések következtek.

A vizsgabizottságban 42 fő vizsgázott, a 21 fő végzős diák mellett 21 alsóbb éves is megmérette magát idegen nyelvből és informatikából.

A mindenki számára kötelező magyar, matematika és történelem mellett az idegen nyelvek területén nagy volt a változatosság, hiszen vizsgáztak angol, német, olasz, orosz és szlovák nyelvből is tanulók. A nyelvek iránti érdeklődést mutatja, hogy a 21 végzős 15 nyelvvizsgával hagyja el az iskolát. A választott vizsgatárgyak között szerepelt még az informatika, biológia, testnevelés, földrajz és a hittan.

Valamennyi vizsgázó sikerrel vette a megmérettetést. Három kitűnő bizonyítványt adhatott át a bizottság általános dicséret mellett Csillik Dániel, Konstantinovics Máté és Tóth Botond számára. Emellett öt jeles bizonyítvány született: Bakos Nikolett, Bencsik Dea, Kondacs Attila, Konstantinovics Lili és Lajtos Krisztina.

Az általános dicséreteken túl a bizottság számos tantárgyi dicsérettel ismerte el a szépen teljesítő vizsgázók szereplését.

Az előrehozott vizsgázók is nagyon szépen szerepeltek. A 10. és 11. évfolyamos tanulók angol, német és szlovák nyelvből, valamint informatikából tettek előrehozott érettségi vizsgát. A vizsgák átlaga 4,86 lett, amely mutatja, hogy valóban a legjobban felkészült tanulók vállalják be ezt a korai megmérettetést.

A vizsgák végén Misinszkiné Szőke Nóra elnök asszonytól vehették át a vizsgázók az eredményeket igazoló dokumentumokat. Az elnök asszony elismeréssel szólt a diákok és a kollégák munkájáról. Végül Pápai - Tóth Orsolya iskolalelkész Isten áldását kérte a végzősök további életére és terveire.

Ezzel lezárult a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 12.J osztályába járó diákok életének egy fontos szakasza. Reméljük, hogy szép emlékeket visznek magukkal az itt eltöltött nyolc évről, visszavárjuk őket.

Kitajkáné Szántai Mária

igazgató

 

 • vpeg01
 • vpeg02
 • vpeg03
 • vpeg04
 • vpeg05
 • vpeg06
 • vpeg07
 • vpeg08
 • vpeg09
 • vpeg10
 • vpeg11
 • vpeg12
 • vpeg13
 • vpeg14
 • vpeg15
 • vpeg16
 • vpeg17
 • vpeg18
 • vpeg19
 • vpeg20
 • vpeg21
 • vpeg22
 • vpeg23
 • vpeg24
 • vpeg25
 • vpeg26
 • vpeg27
 • vpeg28
 • vpeg29
 • vpeg30
 • vpeg31
 • vpeg32
 • vpeg33
 • vpeg34
 • vpeg35
 • vpeg36
 • vpeg37
 • vpeg38
 • vpeg39
 • vpeg40
 • vpeg41
 • vpeg42
 • vpeg43
 • vpeg44
 • vpeg45
 • vpeg46
 • vpeg47
 • vpeg48
 • vpeg49
 • vpeg50
 • vpeg51
 • vpeg52
 • vpeg53
 • vpeg54
 • vpeg55
 • vpeg56
 • vpeg57
 • vpeg58
 • vpeg59
 • vpeg60
 • vpeg61
 • vpeg62
 • vpeg63
 • vpeg64
 • vpeg65
 • vpeg66
 • vpeg67
 • vpeg68
 • vpeg69
 • vpeg70
 • vpeg71
 • vpeg72
 • vpeg73
 • vpeg74
 • vpeg75
 • vpeg76
 • vpeg77
 • vpeg78
 • vpeg79
 • vpeg80
 • vpeg81
 • vpeg82
 • vpeg83
 • vpeg84
 • vpeg85

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen