Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. (Zsolt 31,23)

Egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson… Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! (Mk 10,46–48a.49a)

Mesét mondtunk

2019. november 15 – én Benedek Elek halálának 90. évfordulója alkalmából mesemondó versenyt rendeztek a szarvasi Székely Mihály Szakközépiskolában. A verseny a Szarvasért Alapítvány támogatásával jött létre immár 4. éve.

A versenyt több kategóriában hirdették meg: Óvodás, általános iskola alsó, felső tagozat, középiskola, főiskola.

Az iskolánkból 5 tanuló nevezett a középiskolás kategóriában a versenyre.

9.A osztályból Gábos Anna: A fiú sziklája

9.A osztályból Szpin Mihály: Móricz Zsigmond: Hét krajcár

9.C Borbély Máté: Az okos leány

11.A osztályból: Himer Tünde: Péterke

11.A osztályból: Ugrai Daniel: Gergő juhász kanala

 

Felkészítő tanáraik: Szebedinszky Tímea, Salka Zsuzsanna, Dr. Laukóné Adamik Edit tanárnő.

Középiskolai kategóriában 8 versenyző mérte össze a tudását, kápráztattak el minket egyéniségükkel, színes előadásmódjukkal.

A mesék igen változatosak voltak mind tartalmuk, mind előadásmódjukat tekintve. Volt, aki hű maradt a szöveghez és annak érzelemvilágához, és volt olyan, - aki, mint egy igazi mesemondó (zsűrit idézve) -, történetet ismerve ugyan, de kissé sajátos módon némi XXI. századi szóhasználattal kiegészítve adta elő meséjét.

Iskolánk 5 nevezője közül hárman helyezést értek el: 1. Borbély Máté, 9. C, 2.Ugrai Dániel, 11.A és 3. Himer Tünde, 11.A osztályos Tanulók lettek.                                                           , 3.

Gratulálunk az elért eredményekhez!

 

Szebedinszky Tímea, szaktanár

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005
  • 006
  • 007

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen