Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen… (Ézs 53,5b)

[Krisztus] bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk… (1Pt 2,24)

Végül, de nem utolsó sorban: 12.A

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban az érettségi vizsgák sorát a 12.A osztály zárta. Az érvényben lévő szabályozások miatt, az eredetileg három napra tervezett szóbeli vizsgát az ő esetükben is egy nap alatt bonyolítottuk le. A bizottsághoz tartozott a 25 végzős diák mellett 24 előrehozott vizsgát letett alsóbb éves, és két korábbi diákunk, akik javították korábbi eredményüket. Mivel szóbeli vizsgát csak igen kivételes esetekben, például hittan tárgyból kellett tenni, így a bizottságnak mindössze egy tanulót kellett meghallgatnia.

A vizsgához tartozó adminisztráció, a vizsga értékelése, a bizonyítványok, törzslapkivonatok és tanúsítványok elkészítése így is bőven adott feladatot a bizottság tagjainak. A vizsga törvényességére a Békés Megyei Kormányhivatal megbízásából Örkényiné Duna Erika felügyelte.

Eredményes vizsgát zártunk, amit az eredmények jól mutatnak, 3 kitűnő és 9 jeles bizonyítványt adtunk át a következő tanulóknak:

Kitűnő: Hortobágyi Kata, Kalmár Vanda, Lázár Dániel

Jeles: Bondor Bíborka, Gerzsenyi Lili, Nemes Ágota, Schubert Lili Evelin, Szabó-Mravik Szabolcs Botond, Sztancsik Szabina, Új Dorka Rebeka, Závoda Szabina Patrícia

A bizottság 29 dicséretet osztott ki a vizsgán kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak:

Általános dicséret: Hortobágyi Kata, Kalmár Vanda, Lázár Dániel

Tantárgyi dicséretek:

Bagi Dániel László angol nyelv

Bondor Bíborka magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Egri Dóra angol nyelv, német nyelv

Fazekas Bence Milán informatika

Gerzsenyi Lili magyar nyelv és irodalom, biológia

Grund Patrícia Ella magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, német nyelv

Himer Tünde Réka magyar nyelv és irodalom

Jakab Gergely informatika

Jelen Zsófi angol nyelv

Kiss Márton Róbert informatika

Kiss Virág angol nyelv

Kusnyar Zita angol nyelv

Lestyán Hanna Noémi magyar nyelv és irodalom

Mahovics Gergő angol nyelv

Nemes Ágota magyar nyelv és irodalom

Schubert Lili Evelin magyar nyelv és irodalom, történelem

Szabó-Mravik Szabolcs Botond mozgóképkultúra és médiaismeret

Szrnka István Artúr informatika

Sztancsik Szabina magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

Szűcs Lilla Gabriella angol nyelv

Tiba Alexandra angol nyelv

Tóth Etele Imre informatika

Új Dorka Rebeka magyar nyelv és irodalom

Závoda Szabina Patrícia magyar nyelv és irodalom, matematika

Zsibrita-Fecske Fruzsina Renáta angol nyelv

Csasztvan Milán evangélikus hittan

 

A vizsgát törvény szerint az eredményhirdető értekezlet zárja, ahol a vizsgázók megtudják az eredményeket, és kézhez kapják a megérdemelt dokumentumokat. Ebben az évben ez is a szokásostól eltérő módon zajlott. A világjárvány miatt végzőseink kimaradtak a megszokott ünnepi alkalmakból, nem volt szalagavató, ballagás. Így szerettük volna, ha ez az utolsó együtt töltött nap minél ünnepélyesebb lenne.

Sok szülő, családtag fogadta el a meghívásunkat, és tisztelte meg az alkalmat. Zahorecz Pál iskolalelkész szolgálata után a 11.A osztályosok műsora következett, majd Kitajkáné Szántai Mária köszöntötte a megjelenteket. Lehetőségünk nyílt a díjak és jutalmak átadására:

Iskolánk rangos elismerése a Benka-díj, amelyet több területen kiemelkedő eredményt elért tanuló kaphat. Ebben a tanévben a díjat Lázár Dániel vehette át kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájáért.

Az idegen nyelvek tanulásában kiemelkedő eredményt felmutató tanuló kaphatja a Gasztonyi –díjat, idén Závoda Szabina kapta ezt az elismerést.

Művészeti díjat kapott Ugrai Dániel a színjátszás, valamint vers- és prózamondás területén elért kiemelkedő eredményeiért.

Az ének-zene területén kiemelkedő tanulók jutalma a Melis-díj, amit Himer Tündének adhattunk át.

A Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség az evangélikus oktatás magyarországi újra indulása óta minden évben más evangélikus oktatási intézménynek juttatja el jelképes adományát. Az idén a mi iskolánknak jutott ez a megtiszteltetés, amely számunkra annak jele, hogy intézményünk újra elismert részese az országos evangélikus közösségnek. A jutalmat kiemelkedő tanulmányi és példás közösségi munkájáért Hortobágyi Kata kapta.

A dr. Nádor Jenő-díjat olyan tanuló kaphatja, aki a humán tárgyak területén ért el kiemelkedő eredményeket. Országos pályázat nyerteseként a díjat a Szarvasi Vajda Péter Alapítvány kuratóriuma idén Kalmár Vandának ítélte.

Kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeiért könyvjutalomban részesült Gerzsenyi Lili.

Példás magatartásáért, szorgalmáért és közösségi munkájáért kapott könyvjutalmat Bondor Bíborka.

Kiemelkedő tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesült Schubert Lili.

Blaskó Boglárka sporteredményeiért, Grund Patrícia Ella kiemelkedő tanulmányi munkájáért, Kusnyar Zita példamutató közösségi munkájáért részesült jutalomban.

Kituljak Eszter osztályfőnök méltán lehetett büszke búcsúzó osztályára, akiktől Varga Gyöngyi szavaival köszöntünk el:

Isten áldja lelkedet,
hogy olykor elrugaszkodhass a földről,
és magasba szárnyalhass új világok, új távlatok felé.

Isten áldja értelmedet,
hogy világos gondolatok ébredjenek benned,
amelyek kalandra hívnak ismeretlen ösvényeken.

Kitajkáné Szántai Mária

 


 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 073
 • 074
 • 075
 • 076
 • 077
 • 078
 • 079
 • 081
 • 082
 • 083
 • 084
 • 085
 • 086
 • 087
 • 088
 • 089
 • 090
 • 091
 • 092
 • 093
 • 094
 • 095
 • 096
 • 097
 • 098
 • 099
 • 100
 • 101
 • 102

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen