Az igazak várakozása örömre fordul... (Péld 10,28)

Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. (Zsid 6,12)

Öregdiákok Baráti Köre - történet

 

A kezdetek:

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium mellett működő Öregdiákok Baráti Köre az ország egyik legrégebben megalakított és ma is tevékenykedő, az Alma Matert támogató szervezete. Tagjai az iskola egykori, mindenkori diákjai lehetnek.

 

 

Megalakításának gondolata a Szarvasi Ág. Hitv. Evangélikus Gimnázium 1885-ben érettségizett diákjainak 40. érettségi találkozóján, Budapesten vetődött fel, 1925-ben. Az alakuló közgyűlés 1926. május 19-én összejött, s Szarvasi Öregdiákok Szövetsége néven a szervezet megalakult.

 

A Szövetség egyik első feladatának tekintette, hogy nagy tekintélyű igazgatója, iskolaépítő, Benka Gyula emlékének megörökítésére indult mozgalomhoz csatlakozva felállítsák szobrát. A szobor (Keviczky Hugó szobrászművész alkotása) ma is eredeti helyén áll, a gimnázium egykori épülete mellett.

 

A Sz.Ö.Sz. programjába vette  a gimnázium volt kiváló tanítványai emléktábláinak elhelyezését a gimnázium első, Tessedik- féle iskolaépületének – ma Tessedik Múzeum- falán. Gyóni Géza költő, Hoitsy Pál író, tudós, Chován Kálmán zeneszerző, Dr. Bartóky József író, Inczédy László költő, dr. Szontágh Tamás földtan- tudós, Szabolcska Mihály költő emléktáblái ma a város ékességei. A későbbiekben került melléjük Székely Mihály aviatikus, Palov József múzeumigazgató emléktáblája is.
Nagy érdeme a Sz.Ö.Sz-nek az is, hogy elkészíttette Tessedik Sámuel szobrát, amelyet 1942 szeptemberében - országra szóló ünnepségek során - lepleztek le a város főterén. A szobrot később a Mezőgazdasági Főiskola épülete elé helyezték át, Tessedik szobra ma is itt áll, gyönyörködik egykori templomában, iskolájában.
A háborús események 1944-ben véget vetettek a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége csaknem négy évtizedes tevékenységének. Az iskolát később kivették az evangélikus egyház kezéből, államosították, s épületéből is ki kellett költöznie.

A nehéz évek elteltével a szövetség 1961-ben alakult újjá, jogutódként Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre néven.

 

Baráti Körünk minden körülménytől függetlenül, mindig az iskola mellett állt. Azok a változások, amelyek hányatott sorsú iskolánkat az utóbbi évtizedekben is érték, csak megerősítették szándékunkat: minden körülmények között támogatni kívánjuk iskolánkat.

 

Az a körülmény, hogy iskolánk ismét visszatért az iskola alapító-fenntartó Evangélikus Egyház védőszárnyai alá, megnyugvást hozhat: visszatérhet eredeti helyére. Az egyház jó gazdája volt iskoláinak, s hosszú távra tervez: bíznunk kell benne!

 

A Baráti Kör mai tevékenységéről:

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre a vonatkozó jogszabályok alapján a kör a közhasznú társaság besorolást kapta, így 2002-től gazdasági tevékenységet is folytathat. Figyelemmel követi az iskolamindennapjait, s részese kíván lenni az iskola mindennapi életének.

 

A Kör tevékenységének néhány példája:

 • - díjak alapításával elismerésben részesítjük a legjobb, legeredményesebb tanulókat, 
 • - támogatjuk az Arcképcsarnok megvalósítását,
 • - kiadtuk az iskola Évkönyvét,
 • - hozzájárultunk a Hősök fala létrehozásához,
 • - 2011-ben kezdeményezésünkre, támogatásunkkal lett elhelyezve Dr. Hanzó Lajos Kossuth- díjas tanár emléktáblája az iskola régi épületének falán,
 • - támogatjuk az iskola nyugdíjas dolgozóit,
 • - segítjük a tanulmányi versenyekre utazó tanulócsoportokat,
 • - támogatjuk az iskola külföldi cserekapcsolatait,
 • - szükség esetén a pályázati önrészt biztosítunk,
 • - támogattuk az iskola régi tanárait ábrázoló festmények restaurálását,
 • - támogattuk a történelmi könyvtár nagy értékű ősnyomtatványainak, könyvritkaságainak restaurálását, állaguk megóvását,
 • - A működéshez és a támogatáshoz szükséges anyagiakat a tagdíjakból, különböző adományokból, ill. alapítványi támogatásokból, pályázati forrásokból teremtjük elő.AJÁNLÓ:

Aki az iskolát elvégezte, a szokásos szóhasználattal, mint diák - már „öreg” , bár lehetséges, hogy valójában még jócskán előtte az élet.

Mindannyian így vagyunk, voltunk ezzel.

Az Öregdiákok Baráti Köre –megtévesztő neve ellenére- nem az „öregek” gyülekezete, hanem a Vajdában közelmúltban, vagy régebben érettségizett, egykori diákokat tömörítő szervezet.

 

Várjuk tehát a Vajdában végzett fiatalokat: gyarapítsák tagságunkat, baráti körünket. Az, aki tevékenységünkkel egyetért, s támogatni kívánja volt iskoláját: a mai diákokat, jelenlétével, támogatásával megteheti ezt. Az előbbiekből látható: céljaink mindenkor a diákok s az iskola, a város javát szolgálják. Számítunk minden egykori, iskolánkban a közelmúltban, vagy régebben végzett volt tanuló támogatására, jelenlétére!

Aki úgy érzi, hogy kapott valamit egykori iskolájától, talán vissza is tud juttatni valamit.

 

Szeretnénk, hogy szervezetünk fiatalodjon, tagsága gyarapodjon!

 

Honlapunk címe:

www.vajdasoregdiak.hu/

 

Szeretettel várunk Baráti Körünkbe!

 

 

                                                        Rágyanszky István

elnök,

1968-ban érettségizett öregdiák,

volt igazgató

 

 

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen