Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. (Hós 10,12b)

Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre

 

Iskolába járni jó! Bár lehetséges, hogy ezt néhányan csak a gimnáziumi évek elteltével ismerik fel. Iskolába járni jó: a sok közös élmény, az ismeretek gyarapodásával rohamosan kitáruló világ, a jövőbe mutató remények, lehetőségek és utak felismerése korosztályos élmény, a középiskolás évek élménye. Iskolába járni jó, s hamar elmúlik, aztán sokáig emlékezhetünk rá. Örökké, amíg csak élünk. Emlékek: élmények, események, barátságok emlékei kötődnek ehhez a néhány évhez, amelyek meghatározhatják életünk további menetét. Iskolánk 210 éves történelme során sok-sok nemzedék érezte, érzi ezt így.

 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium mellett működő Öregdiákok Baráti Köre az ország egyik legrégebben megalakított és ma is tevékenykedő, az Alma Matert támogató szervezete. Tagjai az iskola egykori, mindenkori diákjai lehetnek.

A szervezet 1926-ban alakult Szarvasi Öregdiákok Szövetsége néven, megalakítói az 1885-ben érettségizett diákok voltak, közöttük számos kiválóság, többek között Dr. Raffay Sándor evangélikus püspök. (A megalapítás története, az alapítók névsora az 1925/26 tanév Értesítőjében megtalálható – az iskolai könyvtárban fellelhető.)

 

A Szövetség a hagyományápolás, emlékállítás terén nagyon sokat tett: része volt Benka Gyula, Tessedik Sámuel szobrának állításában. A mai városképhez szorosan hozzátartoznak az iskola kiváló tanítványait ábrázoló, a Sz.Ö. Sz. által állított emléktáblák a gimnázium első, Tessedik- féle iskolaépületének /a mai múzeum/ falán. Gyóni Géza költő, Hoitsy Pál író, tudós, Chován Kálmán zeneszerző, Dr. Bartóky József író, Inczédy László költő, dr. Szontágh Tamás földtan-tudós, Szabolcska Mihály költő emléktáblái ma a város ékességei. A későbbiekben került melléjük Székely Mihály aviatikus, Palov József múzeumigazgató emléktáblája is. 2011-ben Baráti Körünk állított emléktáblát Dr. Hanzó Lajos emlékére.

 

A Baráti Kör mai tevékenységéről:

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre a vonatkozó jogszabályok alapján a közhasznú társaság besorolást kapta, így 2002-től gazdasági tevékenységet is folytathat. Figyelemmel követi az iskola mindennapjait, s részese kíván lenni az iskola mindennapi életének.

 

A Kör tevékenységének néhány példája:

 

- díjak alapításával elismerésben részesítjük a legjobb, legeredményesebb tanulókat, 
- támogatjuk az Arcképcsarnok megvalósítását, fejlesztését,
- több éven át kiadtuk az iskola Évkönyvét,
kezdettől fogva hozzájárultunk, s támogattuk a Hősök fala létrehozását,
- 2011-ben kezdeményezésünkre, támogatásunkkal lett elhelyezve Dr. Hanzó Lajos Kossuth- díjas tanár emléktáblája az iskola régi épületének falán,
- támogatjuk az iskola nyugdíjas dolgozóit,
- segítjük a tanulmányi versenyekre utazó tanulócsoportokat,
- támogatjuk az iskola külföldi cserekapcsolatait,
- szükség esetén pályázati önrészt biztosítunk,
- támogattuk az iskola régi tanárait ábrázoló festmények restaurálását,
- támogattuk a történelmi könyvtár nagy értékű ősnyomtatványainak, könyvritkaságainak restaurálását, állaguk megóvását.


A működéshez és a támogatáshoz szükséges anyagiakat a tagdíjakból, különböző adományokból, ill. alapítványi támogatásokból, pályázati forrásokból teremtjük elő.

 

AJÁNLÓ:

Aki az iskolát elvégezte, a szokásos szóhasználattal, mint diák - már „öreg”, bár lehetséges, hogy valójában még jócskán előtte az élet.

Mindannyian így vagyunk, voltunk ezzel.

 

Az Öregdiákok Baráti Köre –megtévesztő neve ellenére- nem az „öregek” gyülekezete, hanem a Vajdában közelmúltban, vagy régebben érettségizett, egykori diákokat tömörítő szervezet.

 

Várjuk tehát a Vajdában végzett fiatalokat: gyarapítsák tagságunkat, baráti körünket. Az, aki tevékenységünkkel egyetért, s támogatni kívánja volt iskoláját: a mai diákokat, jelenlétével, támogatásával megteheti ezt. Az előbbiekből látható: céljaink mindenkor a diákok s az iskola, a város javát szolgálják. Számítunk minden egykori, iskolánkban a közelmúltban, vagy régebben végzett volt tanuló támogatására, jelenlétére!

 

Aki úgy érzi, hogy kapott valamit egykori iskolájától, talán vissza is tud juttatni valamit.

 

Szeretnénk, hogy szervezetünk fiatalodjon, tagsága gyarapodjon!

 

Honlapunk címe:

www.vajdasoregdiak.hu

 

Csatlakozási szándékát az alábbi linken teheti meg: Belépési kérdőív

 

Szeretettel várunk Baráti Körünkbe!

 

 

                                                        Rágyanszky István

elnök,

1968-ban érettségizett öregdiák,

volt igazgató

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen