Az igazak várakozása örömre fordul... (Péld 10,28)

Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. (Zsid 6,12)

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre

 

Iskolába járni jó! Bár lehetséges, hogy ezt néhányan csak a gimnáziumi évek elteltével ismerik fel. Iskolába járni jó: a sok közös élmény, az ismeretek gyarapodásával rohamosan kitáruló világ, a jövőbe mutató remények, lehetőségek és utak felismerése korosztályos élmény, a középiskolás évek élménye. Iskolába járni jó, s hamar elmúlik, aztán sokáig emlékezhetünk rá. Örökké, amíg csak élünk. Emlékek: élmények, események, barátságok emlékei kötődnek ehhez a néhány évhez, amelyek meghatározhatják életünk további menetét. Iskolánk 210 éves történelme során sok-sok nemzedék érezte, érzi ezt így.

 

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium mellett működő Öregdiákok Baráti Köre az ország egyik legrégebben megalakított és ma is tevékenykedő, az Alma Matert támogató szervezete. Tagjai az iskola egykori, mindenkori diákjai lehetnek.

A szervezet 1926-ban alakult Szarvasi Öregdiákok Szövetsége néven, megalakítói az 1885-ben érettségizett diákok voltak, közöttük számos kiválóság, többek között Dr. Raffay Sándor evangélikus püspök. (A megalapítás története, az alapítók névsora az 1925/26 tanév Értesítőjében megtalálható – az iskolai könyvtárban fellelhető.)

 

A Szövetség a hagyományápolás, emlékállítás terén nagyon sokat tett: része volt Benka Gyula, Tessedik Sámuel szobrának állításában. A mai városképhez szorosan hozzátartoznak az iskola kiváló tanítványait ábrázoló, a Sz.Ö. Sz. által állított emléktáblák a gimnázium első, Tessedik- féle iskolaépületének /a mai múzeum/ falán. Gyóni Géza költő, Hoitsy Pál író, tudós, Chován Kálmán zeneszerző, Dr. Bartóky József író, Inczédy László költő, dr. Szontágh Tamás földtan-tudós, Szabolcska Mihály költő emléktáblái ma a város ékességei. A későbbiekben került melléjük Székely Mihály aviatikus, Palov József múzeumigazgató emléktáblája is. 2011-ben Baráti Körünk állított emléktáblát Dr. Hanzó Lajos emlékére.

 

A Baráti Kör mai tevékenységéről:

A Szarvasi Öregdiákok Baráti Köre a vonatkozó jogszabályok alapján a közhasznú társaság besorolást kapta, így 2002-től gazdasági tevékenységet is folytathat. Figyelemmel követi az iskola mindennapjait, s részese kíván lenni az iskola mindennapi életének.

 

A Kör tevékenységének néhány példája:

 

- díjak alapításával elismerésben részesítjük a legjobb, legeredményesebb tanulókat, 
- támogatjuk az Arcképcsarnok megvalósítását, fejlesztését,
- több éven át kiadtuk az iskola Évkönyvét,
kezdettől fogva hozzájárultunk, s támogattuk a Hősök fala létrehozását,
- 2011-ben kezdeményezésünkre, támogatásunkkal lett elhelyezve Dr. Hanzó Lajos Kossuth- díjas tanár emléktáblája az iskola régi épületének falán,
- támogatjuk az iskola nyugdíjas dolgozóit,
- segítjük a tanulmányi versenyekre utazó tanulócsoportokat,
- támogatjuk az iskola külföldi cserekapcsolatait,
- szükség esetén pályázati önrészt biztosítunk,
- támogattuk az iskola régi tanárait ábrázoló festmények restaurálását,
- támogattuk a történelmi könyvtár nagy értékű ősnyomtatványainak, könyvritkaságainak restaurálását, állaguk megóvását.


A működéshez és a támogatáshoz szükséges anyagiakat a tagdíjakból, különböző adományokból, ill. alapítványi támogatásokból, pályázati forrásokból teremtjük elő.

 

AJÁNLÓ:

Aki az iskolát elvégezte, a szokásos szóhasználattal, mint diák - már „öreg”, bár lehetséges, hogy valójában még jócskán előtte az élet.

Mindannyian így vagyunk, voltunk ezzel.

 

Az Öregdiákok Baráti Köre –megtévesztő neve ellenére- nem az „öregek” gyülekezete, hanem a Vajdában közelmúltban, vagy régebben érettségizett, egykori diákokat tömörítő szervezet.

 

Várjuk tehát a Vajdában végzett fiatalokat: gyarapítsák tagságunkat, baráti körünket. Az, aki tevékenységünkkel egyetért, s támogatni kívánja volt iskoláját: a mai diákokat, jelenlétével, támogatásával megteheti ezt. Az előbbiekből látható: céljaink mindenkor a diákok s az iskola, a város javát szolgálják. Számítunk minden egykori, iskolánkban a közelmúltban, vagy régebben végzett volt tanuló támogatására, jelenlétére!

 

Aki úgy érzi, hogy kapott valamit egykori iskolájától, talán vissza is tud juttatni valamit.

 

Szeretnénk, hogy szervezetünk fiatalodjon, tagsága gyarapodjon!

 

Honlapunk címe:

www.vajdasoregdiak.hu

 

Csatlakozási szándékát az alábbi linken teheti meg: Belépési kérdőív

 

Szeretettel várunk Baráti Körünkbe!

 

 

                                                        Rágyanszky István

elnök,

1968-ban érettségizett öregdiák,

volt igazgató

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen