Az Úr pedig megszánván ezt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságát is elengedé néki.
Máté 18,27

Képzéseink

2019-2020-as tanévben induló képzéseink
a 8. osztályt végzett tanulók számára

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen