Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. (Hós 10,12b)

Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

Fagyos napok a Vajdában

Iskolánkban kiemelt feladat a természettudományos tehetséggondozás. Ennek tárgyi feltételeit az Öveges labor és a szaktantermek biztosítják. A programokat kollégáink, többek között az elmúlt évek sikeres pályázatainak segítségével végzik. A Nemzeti Tehetségprogram keretében valósítottuk meg a robotika és az ásványtani projekteket. Ennek következtében egy jól működő tehetségműhely alakult ki. Az idei évben újra sikeresen pályáztunk. Ezúttal a tehetségműhely tárgyi feltételeinek fejlesztésére kaptunk félmillió forintot a (NTP-TFJ-17-009).

A beszerzések alapvetően két területen történnek meg. Az egyik a robotika, programozás. A már eredményesen működő csoport a munka során használt eszközök esetén azt tapasztalta, hogy bizonyos elképzeléseik megvalósításához a meglévő készletek néha kevésnek bizonyulnak. A továbblépéshez szükséges kiegészítő készletek beszerzésére nyílik lehetőség, amelyek speciális alkatrészeket tartalmaznak.

A másik a természettudományos kísérletek gyakorlati megvalósítása. Ehhez jó alapot biztosít az iskolában működő Öveges labor, amelyhez kapcsolódóan továbbra is tervezzük mind saját, mind a partneriskolák diákjai számára népszerűsítő foglalkozások megtartását. Az újítás, hogy ebbe még erőteljesebben szeretnénk bevonni a diákokat, mert az általuk bemutatott kísérletek sokkal hatásosabbak lehetnek a kortársak számára. A másik fejlesztési terület ehhez kapcsolódóan olyan eszközök beszerzése (folyékony nitrogéntartály és kellékei), amelyekkel az eddigiekhez képest új típusú, ritkán látható kísérleteket tudunk megvalósítani.

Az idei Reál hét keretében a beszerzett eszköz segítségével egy programsorozatot valósítottunk meg „Fagyos napok a vajdában” címmel.

Két pályázat meghirdetésére került sor. Az egyikben a középiskolás korosztályt szólítottuk meg, saját diákjainkon kívül a megye evangélikus középiskoláit. Témánk az alacsony hőmérsékletek fizikája volt. A diákoknak először egy pályamunkát kellett készíteniük, majd az adott témában egy kísérletet bemutatniuk. A pályamunkát a Szárazjég gyakorlati alkalmazásairól kellett készíteni, majd egy alacsony hőmérsékleten lejátszódó jelenséget kellett a kísérletben bemutatniuk a versenyzőknek. A döntőre a Reál héten került sor, ahol a versenyzőtársak és a nézők egyaránt érdeklődve figyelték a bemutatott kísérleteket.

A másik pályázatban az általános iskolák 7. és 8. osztályos diákjait hívtuk versenyre. Az ő feladatuk egy prezentáció elkészítése volt, a természetben alacsony hőmérséklethez köthető jelenségekről a biológia, fizika, kémia, földrajz témaköréből. Jó lehetőséget kínált a feladat, hogy a különböző természettudományos tárgyak közötti összefüggéseket is kiemeljék.

Örömünkre öt általános iskolából 14 pályamunka érkezett. A diákokat a Reál hét keretében vendégül láttuk egy kísérleti foglalkozásra, ahol maguk is kísérleteket végezhettek a folyékony nitrogénnel. Ekkor került sor a díjak átadására is. A munkaközösség értékelése alapján I. helyezett Sztraka Martin (Csabacsüd), II. helyezett Domján András (Benka), III. helyezett Szilágyi Bálint (Orosháza). Különdíjat kapott Czesznak Lili és Kovács Emese (Szlovák). Reméljük, hogy a hozzánk látogató diákok maradandó élménnyel tértek haza.

És hogy egyetlen korosztály se maradjon ki a Fagyos napokból, a kisiskolásokat sem hagytuk ki. A Benka iskola harmadikosai jártak nálunk. Elmondhatjuk, hogy ők valódi ámulattal figyelték a tartályból gőzölgő nitrogént, és a vele végzett kísérleteket.

A most beszerzett eszközök a tanítási órákon végzett szemléltetést is segítik a jövőben, és reményeink szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy a természettudományos tárgyak közelebb kerüljenek a diákokhoz.

Kszm

 

 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211
 • 212
 • 213
 • 214
 • 215
 • 216
 • 217
 • 218
 • 219
 • 220
 • 221
 • 222
 • 223
 • 224
 • 225
 • 226
 • 227
 • 228
 • 229
 • 230
 • 231
 • 232
 • 233
 • 234
 • 235
 • 236
 • 237
 • 238
 • 239
 • 240
 • 241
 • 242
 • 243
 • 244
 • 245
 • 246
 • 247
 • 248

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen