Én már azt gondoltam ijedtemben, hogy eltaszítottál magadtól. De te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. (Zsolt 31,23)

Egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson… Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! (Mk 10,46–48a.49a)

Díjazottak 2013/14-es tanév

 

A 2013/2014-es tanév díjazottjai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen