Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. (Hós 10,12b)

Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

Rekordszámú informatika érettségiző

Az elmúlt héten lezajlottak a kötelező tárgyak írásbeli vizsgái. Így megírták a magyar, matematika, történelem, angol és német dolgozatokat az érettségiző diákok.

Ezt követően azonban még két héten át folynak a választható tárgyak írásbeli vizsgái iskolánkban. Ezen a héten került sor a biológia mellett a nagy izgalommal várt informatika gyakorlati vizsgára is.

Május 18-án 46 diák ült a gépek mellé, hogy számot adjon informatikai jártasságáról. Nagy öröm ez számunkra, hiszen iskolánkban nagy hagyományokra tekint az informatikaoktatás. A gimnáziumi képzés során nagy figyelmet és időkeretet szánunk erre a tantárgyra.

A tantárgy népszerűségének több oka van. Sok felsőoktatási intézményben választható felvételi tárgy az informatika. Így nemcsak azok a diákok választják, akik informatika szakirányban tanulnak tovább, hanem azok is, akik valamilyen műszaki vagy egyéb természettudományi pályára készülnek.

De azok is gyakran döntenek mellette, akik nem ilyen irányba készülnek, hiszen nagyon helyesen felmérik, hogy az itt szerzett tudást később minden pályán hasznosítani tudják.

További előny, hogy a törvényi szabályozás szerint az idegen nyelvek mellett informatikából tehető előrehozott érettségi vizsga. Ezt kihasználva a mai napon 16 11. évfolyamos diák is megírta dolgozatát. Természetesen nem könnyű egy előrehozott érettségi vizsgára felkészülni, de éppen ezért iskolánkban már 10. és 11. évfolyamon tehetséggondozó foglalkozások keretében zajlik a felkészítés.

Az öröm mellett természetesen komoly előkészítést igényel a vizsga. A nagyszámú résztvevő miatt a két informatika terem nem volt elegendő a vizsga zavartalan lebonyolítására, így egy ideiglenes géptermet is be kellett rendeznünk. Terveink között szerepel, hogy fenntartónk támogatásával a nyáron egy harmadik, állandó géptermet is berendezünk, mivel előreláthatólag jövőre is nagyszámú vizsgázónk lesz. Ez a gépterem az informatika mellett nyelvi órák, és a gépírás foglalkozások lebonyolítását is segíti majd.

Elmondhatjuk, hogy a vizsga zavartalanul lezajlott. A diákoknak 180 perc alatt kellett négy feladatot megoldaniuk: egy szövegszerkesztési, weblapkészítési, táblázatkezelési és adatbázis kezelési példát. A rendelkezésre álló időt önállóan kellett megosztaniuk a feladatok között.

Ki is használták az időt, hiszen a tanulók többsége 11 órakor jött csak ki a vizsgateremből. Többnyire elégedetten nyilatkoztak, úgy érzik, jól sikerült a vizsgájuk. Reméljük, hogy a sikeres írásbelit szép szóbeli feleletek is követik majd.

 

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen