Az igazak várakozása örömre fordul... (Péld 10,28)

Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. (Zsid 6,12)

Jól szerepeltek a Vajdások a “Rejtőzködő kincseink” országos verseny döntőjében

A Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 2016. szeptember 23-25. között a Debreceni Református Kollégium Dísztermében és az Oratóriumban Tudományos Diákköri Konferenciát rendezett “Rejtőzködő kincseink” címmel a Kárpát-medencei protestáns oktatás 500 évére emlékezve. 

A meghirdetett pályázat témája idén a Kárpát-medencei protestantizmus 500 éves iskolateremtő és iskolafenntartó, múltat és jelent összekapcsoló öröksége volt. A pályázati anyagokban a diákoknak – egyénileg vagy 2-3 fős csoportokban – egy, a környezetükben ma is működő vagy egykori protestáns iskola valamely, eddig ismeretlen, nyomtatott formában még fel nem dolgozott “rejtőzködő kincsét” kellett bemutatniuk.

Az előzetes pályamunkák elkészítése után a gimnázium mind a négy csapata bejutott az országos döntőbe.

Bővebben ...

Reál tárgyak országos döntőjében

Az elmúlt hétvégén két országos döntőben is érdekeltek voltak a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjai.

Az Irinyi János Országos Kémia verseny döntőjét Szegeden rendezték, ahol a megyei versenyen elért eredményével Sebők László 9.A osztályos tanuló kivívta az indulás jogát. A három napos versenyen elméleti feladatokat és gyakorlati feladatot is meg kellett oldaniuk a versenyzőknek. László végül legjobb Békés megyei versenyzőként a középmezőnyben végzett. Felkészítője Borzovánné Burai Julianna.

Bővebben ...

Dobogós helyezés a megyei katasztrófavédelmi versenyen

Békéscsabán rendezték meg 2016. április 12-én a megyei katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, amelyen indult a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium csapata is. A lelkes 9. évfolyamos tanulók: Bata Boglárka, Kozák Balázs, Jelen Ákos és Olasz István, a helyi kirendeltségi forduló első helyezettjei már korábban is sikeres résztvevői voltak ennek a versenynek.

A felkészülést már januárban elkezdték, először hetente egyszer, majd több alkalommal is. Az elméleti ismeretek elsajátításában Gere Éva tanárnő segítette őket, a gyakorlati felkészítésben a szarvasi tűzoltóságról Bohák János segédkezett.

A megyei verseny nagyon változatos és izgalmas feladatokat tartalmazott, amelyeket több állomáson kellett teljesíteniük. Először elméleti ismereteikről töltöttek ki egy tesztet a versenyzők, amelyben polgárvédelmi, tűzvédelmi és iparbiztonsági kérdések szerepeltek.

Bővebben ...

Garai László Területi Idegen Nyelvi Verseny

A most már távolinak tűnő tanévnyitó értekezleten döntött úgy idegen nyelvi munkaközösségünk, hogy felélesztve, egyúttal újjávarázsolva a némettanárok által hosszú éveken keresztül megrendezett német versenyt, új megmérettetés szervezésébe fogunk a diákok számára. Úgy szerettük volna megvalósítani, hogy egyszerre tudjuk folytatni a már jól bevált hagyományokat, ugyanakkor legyen benne valami újszerű is. A német mellé ezért bekerült az angol is, így mindkét nyelven két kategóriában hirdettük meg a versenyt, ahol a feladatokat modernizálva igyekeztünk a mai vizsgakövetelményeknek megfelelő feladatsort összeállítani.

Újdonság az is, hogy az ettől az évtől kezdve nevet is adtunk a kétfordulós versengésnek. Garai László tanár úr 1960-tól 15 éven keresztül tanított iskolánkban magyart, angolt és oroszt, melyek mellett németül, franciául és latinul is beszélt. Következetességével, emberséges szigorával tanítványai, kollégái és a szülők megbecsülését is kivívta. Őt választottuk a verseny névadójának, és a hosszú előkészületek után januárban, a megyehatárokon is átnyúlva első alkalommal hirdettük meg a Garai László Területi Idegen Nyelvi Versenyt!

Bővebben ...

Vajdás diák a parlamenti díjátadón

Április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja. A Rákóczi Szövetség belső pályázatának támogatásával ebben a tanévben a Vajda Humán Hét keretében a 12. évfolyamos diákok meghallgathatták Dr. Szarka Lászlónak, a MTA Történelemtudományi Intézetének főmunkatársának előadását. Az előadónak egyik kutatási területe a felvidéki magyarság sorsa, több szempont szerint is bemutatta a kitelepítés következményeit. Előadásának záró gondolata megszívlelendő: „Nem csak a szomszédainkkal, hanem saját történelmünkkel is meg kell békülnünk.”

Az emléknap kapcsán a Rákóczi Szövetség pályázatot hirdetett a középiskolások és az egyetemisták számára is. Többféle műfajban adhatták be munkáikat. Intézményünkből Urbancsok Anett 9.A osztályos diákunk „Menni, vagy maradni?” címmel novellát írt. A Rákóczi Szövetségtől meghívót kapott a parlamenti ünnepségre, melyre 2016. április 12-én, az emléknapon került sor.

Bővebben ...

Játék a programozás!

Ezzel a címmel hirdette meg a Kecskeméti Főiskola GAMF kara idei programozásversenyét, melyre a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium csapata is nevezett Egri Erik 11.A, Tóth Botond 11.J, Valach Vendel 11.A osztályos tanulók közreműködésével.

Az első fordulóban Scratch környezetben (https://scratch.mit.edu/) kellett játékprogramot írni a csapatoknak.

Az ország különböző területéről az első fordulóra 35 csapat jelentkezett. A döntőbe a 15 legjobb csapatot hívták be, köztük bennünket is.

A döntő napja április 15-én volt Kecskeméten a főiskolán.

Bővebben ...

Semmelweis Egészségverseny

Nagyon örültünk , amikor megtudtuk, hogy bejutottunk az első 20 csapatba a nevező 120 közül. Két internetes forduló után a döntő a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában került megrendezésre.  

A verseny elsődleges célja a mai társadalmat leggyakrabban érintő egészségügyi problémák megelőzése volt (reproduktív egészség védelme, alkohol-, dohányzás-, drogprevenció, kardiovaszkuláris és tumor betegségek, transzplantáció és véradás folyamata illetve az elsősegély-nyújtási és táplálkozási alapismeretek). A felkészülési időszakban Bódis Bendegúz, volt Vajdás diák, az egyetem jelenlegi hallgatója tartott nekünk egy hasznos előadást.

Bővebben ...

Kovács János Országos Földrajz Verseny

Az elmúlt hétvégén került sor a Kovács János Országos Középiskolai Földrajzverseny döntőjére Szeghalmon. A verseny komoly múltra tekint vissza, mert már a huszonegyedik alkalommal rendezte meg a Péter András Gimnázium. A tízes döntőbe – az első fordulóból - egy teszt megírásával kerülhetnek be a földrajzot kedvelő, és azt jól tudó diákok. Ebben az évben iskolánkat Nagy Evelin 12. B osztályos tanuló képviselte.

A szóbeli döntő egy természetföldrajzi és egy gazdaságföldrajzi tétel kifelejtéséből áll, melyet a diákok véletlenszerűen húznak ki. A zsűriben a szegedi és a debreceni egyetem szakemberei is képviseltették magukat, így az itteni megmérettetés jó erőfelmérő annak, aki emelt szinten vizsgázik és egyetemre készül.

Bővebben ...

Semmelweis Egészségverseny

A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete hirdette meg a Semmelweis Egészségversenyt, melynek fő célja a prevenció és az, hogy felhívja a középiskolások figyelmét az egészséges életmód fontosságára. A verseny első fordulója hat online teszt kitöltésével vette kezdetét. Plusz pontokat szerezhettek azok a csapatok, akiknek internetre feltöltött csapatképére a legtöbb szavazat érkezett.

Bővebben ...

Nyelvi versenyt szervez a Vajda

Iskolánk idegen nyelvi munkaközössége még szeptemberben döntött úgy, hogy megpróbálkozunk egy új verseny szervezésével, és januárban már ki is írtuk az első alkalommal meghirdetett Garai László Területi Idegen Nyelvi Versenyt angol és német nyelven, melyet iskolánk egykori, nagy tiszteletben álló nyelvtanáráról neveztünk el.

Bővebben ...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen