Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok! (Zsolt 22,2)

Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. (ApCsel 12,5)

Művészeti képzés a gimnáziumban

 

„Rajzórán” és délutáni szakkör, tehetséggondozás, felzárkóztatás során fejlesztjük a gyerekeket.

 

Tanítási órákon a követelményrendszer figyelembevételével alkotunk, és ismerjük meg a művészettörténet legfontosabb korszakait, alkotásait. Cél, hogy mindenki dolgozzon, fejlődjön és az elsajátított ismeretek használhatóak legyenek a magyar és a történelem érettségin és a matematikai gondolkodásban.

 

Szakköri munkában a meglevő ismereteket fokozatosan bővítjük, fejlesztjük az érdeklődési iránynak megfelelően.

Így cél:            az érettségi,

                                    a művészeti irányú továbbtanulás,

                                    a műszaki, mérnöki alkalmassági vizsga,

                                    az ipari formatervezés.

 

Nem a „művészkedés” a cél, hanem a tudatos fejlesztés olyan irányba, ahol a gyerek nem csak papírt kap a végén, hanem reális elhelyezkedési lehetőséget, életpályát - kenyeret.

 

A foglalkozásokon rajzolunk, szerkesztünk, festünk, agyagozunk, ragasztunk, drótból dolgozunk, annak megfelelően, hogy mi a cél, ki hogyan tudja magát kifejezni.

 

Városunkban van művészeti alapiskola is, ahol akár minden délután lehet alkotni, tanulni. Így minden tanuló kibontakoztatja tehetségét anélkül, hogy elhagyja a várost.

 

Szuhaj György

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42

 

Pillanatképek a tehetséggondozó szakkörről

 

 

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen