Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. (Zsolt 25,15)

Pál írja: Imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. (2Thessz 3,1–3)

Ifi tábor a hegyekben

A „De ne válj semminek a rabjává” pályázat lehetőséget nyújtott arra, hogy egy hétre elvigyük az Ifi klub tagjait táborozni. Választásunk Bodrogkeresztúrra esett, ahonnan busszal könnyen elértük a szebbnél szebb látnivalókat.

Megérkezésünk napján gyalogosan fedeztük fel a környéket. Jól esett a 4 órás utazás után mozogni egy kicsit a friss levegőn! A Panoráma Kilátó-Ponton gyönyörű látvány fogadott: a kisebb-nagyobb dombok között megbúvó falvak, az ősz színeiben pompázó erdők és a Bodrog! Másnap Sárospatakra kirándultunk, a vár és a Megyer-hegyi tengerszem felejthetetlen élményt nyújtott. A hosszú, emelkedőkkel és kövekkel tarkított útért kárpótolt minket a sziklák közt található tengerszem. A következő nap leróttuk tiszteletünket Kazinczy Ferenc síremlékénél, majd gyönyörű napsütésben sétáltunk az emlékparkban. A Magyar Nyelv Múzeumának interaktív kiállítása lenyűgözött minket! Többen lelkesen próbálták ki a különböző elemeket: fülhallgatós felismerés, kvízjáték, képkirakó, játék a szlenggel.

Bővebben...

Több volt, mint egy napfényes októberi nap

Amikor az éves munkaterv összeállításánál kiválasztottuk a napot, nem sejtettük, hogy ilyen gyönyörű időben kelhetünk útra Budapestre. Már hagyományosan minden évben a tavaszi vagy az őszi nevelési értekezletet az iskola falain kívül szervezzük meg. Ez persze nagy öröm a diákok számára, hiszen ilyenkor tanítás nélküli munkanapot tartunk, így ők pihenhetnek egyet.

Ennek a napnak a célja, hogy a tantestület a mindennapok rohanásából kilépve egy napot úgy tudjon együtt tölteni, hogy beszélgessünk, egymásra figyeljünk, és közben értékes tapasztalatokat, élményeket szerezzünk.

2012 óta vagyunk részesei az evangélikus oktatási rendszernek. Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy megismerjük a többi iskolát, az ott dolgozó pedagógusokat.

Bővebben...

Újraélesztés Világnapja a Vajdában

Október 16-a az Újraélesztés Világnapja, ez alkalomból a Vajdás diákoknak lehetőségük volt a nagyszünetben egy rövid bemutató által megismerni és elsajátítani az újraélesztés lépéseit. Továbbá a félautomata defibrillátor használatát is láthatták a tanulók a demonstráció során. Igyekeztünk a laikusok figyelmét felhívni arra, hogy az újraélesztés és a defibrillátor használatával kárt nem tudnak tenni, csak jót, hiszen így van esély az életben maradásra.

Bővebben...

Ismét sokan jótékonykodtak a Vajda Alapítványi bálján

Hagyományosnak mondható, hogy az őszi bálok sorát a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium és a Szarvasi Vajda Péter Alapítvány rendezvénye nyitja meg. Az idén sem volt ez másképp. 2019. október 13-án került megrendezésre hetedik alkalommal az evangélikus gimnázium tanulóinak támogatására szervezett esemény az Árpád szálló dísztermében.

Szép számmal gyűltek össze a gyönyörűen feldíszített teremben szülők, támogatók, vendégek, hogy a közös, kellemes szórakozás mellett adományokat gyűjtsenek, amelyekkel az alapítvány a tehetséges tanulókat segíti a versenyeken való részvételben, a felkészülésben, jutalmazza az elért sikereket.

Ebben az évben a műsorközlő szerepét ismét Fodor Marian, vajdás öregdiák vállalta. A vendégeket az iskola vezetése egy pohár pezsgővel fogadta, majd fél nyolckor elkezdődött a bál. A megjelent vendégeket köszöntötte Dr. Dani Dóra, a Vajda Péter Alapítvány elnökhelyettese, Lázár Zsolt esperes úr a fenntartó képviseletében és Babák Mihály polgármester úr az önkormányzat nevében.

Bővebben...

Mit nézel és mit látsz?

És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. (1Jn 4,14)

Kedves Olvasók, kedves Testvérek!

Nagy kedvencem, amikor az iskolában a tanóra közepén azt látom, hogy a kedves diákok maguk elé merednek és nem szólnak semmit. Aki ismer, az tudja, hogy ilyenkor szeretek eljátszani a bamba arcokkal és valami kedves kis trükkel visszaterelni figyelmüket az óra menetére.

Nem sokkal ezelőtt ismét egy hasonló esetet élhettem meg, mire a diák csak ennyit mondott: „Pali bácsi, én szeretnék még egy kicsit bambulni. Olyan jól esik.”

Nézünk ki a fejünkből és azt kell mondanunk, hogy velünk is megesett már hasonló eset, amikor nem tettünk semmilyen érdemlegeset, hanem egyszerűen csak bambultunk.

Tudjuk jól, ha mondjuk autóvezetés közben történik ez, akkor annál balesetveszélyes szituáció  kevés akadhat.

Bővebben...

Jubileumi ünnep Hunyad megyében

2019. szeptember 19-29. között 10. alkalommal került megrendezésre a Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysorozat Hunyad megye településein. A szórványban élő magyarság számára különösen fontosok az ilyen ünnepi alkalmak, amikor összegyűlhetnek egy-egy rendezvény színhelyén.

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium idén ünnepli a Rákóczi Szövetséggel fennálló 20 éves kapcsolatát. A gimnáziumban működő helyi ifjúsági szervezetnek a tantestület tagjai mellett több egykori vajdás diák is tagja. A felnőtt tagok egy kisebb csoportja szinte minden évben részt vesz a HMMN dévai eseményein, így volt ez az idei, jubileumi alkalommal is.

Bővebben...

Gyíkavató 2019

Iskolánkban október 11-én került megrendezésre a hagyományoknak megfelelően a gyíkavató ünnepség, amelyen a kilencedikesek az iskolai teljes jogú tagjává vállnak. A megszokottól eltérően már korán reggel az összes végzős a kapuban állt és közösen vártuk a kilencedikeseket, hogy ellenőrizzük, mindenki a megfelelő öltözetben jött-e, esetleg valamilyen plusz kiegészítőt is felvett-e. A bátrabbak azt is bevállalták, hogy így jöttek végig az utcán egészen az iskoláig, természetesen ezt pluszpontokkal jutalmaztuk.

A kapun beérve kidekorálhattuk őket, kinek szívecske, kinek összefestett szemöldök vagy éppen egy ferde tusvonal került az arcára. Az órák közötti szünetekben minden végzős osztály különböző vicces feladatokat talált ki a saját kilencedikes osztályának. Itt volt, hogy a kicsiknek énekelniük vagy táncolniuk kellett a folyosón és az udvaron, de akadt olyan feladat is, hogy a végzősök neveit, személyenként azonosítva kellett elmondaniuk.

Bővebben...

A döntés felelősséggel jár

Az idén kicsit korábban, október 1-2-án rendezte meg a békéscsabai Csaba Parkban a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a 2019/2020-es tanévben végző általános és középfokú intézményekben végző tanulók számára a Pályaválasztási Vásárt.

A két napos rendezvényen a középfokú és felsőoktatási intézmények mutatták be képzési területeiket, az általuk kínált lehetőségeket.

Iskolánk minden évben képviselteti magát a vásáron, ahol bemutatjuk iskolánkat. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy sok érdeklődő nyolcadikos diák keresi fel szüleikkel együtt standunkat és érdeklődnek az egyre bővülő képzéseink iránt. Mivel a nyelvtanulás fontossága az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kapott – kötelező középfokú nyelvvizsga a felvételihez -, az érdeklődés a nyelvi képzések iránt töretlen.

Bővebben...

Ismeretszerzés – másképpen; avagy a kutatómunkát nem lehet elég korán elkezdeni!

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium több mint 200 éves történetében mindig nagy figyelmet fordítottak a tanárok arra, hogy a diákok az órai munkán túlmutató ismeretekre is szert tehessenek. Így van ez napjainkban is, igaz nehéz a megváltozott igényekhez alkalmazkodni, s nehéz időt találni arra, hogy egy-egy tudomány területén, az érettségin is túlmutató tudásra tegyenek szert diákjaink. Nagy segítség ebben a SZTE Kutatóiskolája cím elnyerése és az azzal járó feladatok végrehajtása.

Időjárás állomás került elhelyezésre a pályázat támogatásával a gimnázium tetőterében, „gyöngyvirágtól lombhullásig” kísérjük figyelemmel az időjárási adatok változását. Az adatok segítségével esettanulmányok készülnek, melyhez adatbázis kezelésre, grafikonkészítési ismeretekre van szükség. A pályázatban a 11.A osztály diákjai vesznek részt, közülük sokan előrehozott érettségire készülnek informatikából.

Bővebben...

V. Evangélikus Diákparlament

Az V. Evangélikus Diákparlament szeptember 27-29. között került megrendezésre Bonyhádon. Az idei téma a vezetés volt, illetve az, hogyan válhatunk jó vezetővé.

Péntek délután érkeztünk meg a szállásra diáktársaimmal és DÖK patronáló tanárunkkal, Molnárné Tóth Katalinnal és Zahorecz Pál iskolalelkészünkkel, aki nagyon jó (autó)vezető. A szervezők első feladata az volt, hogy színes karkötőkkel látták el a diákokat, ami alapján hat csoportba rendeztek minket, ugyanis a hétvégére kapott feladatokat csapatokban kellett végrehajtanunk. A rendezvényt áhítattal nyitottuk meg, melyet iskolalelkészünk, Zahorecz Pál tartott. Pali bácsitól azt a feladatot kaptuk hétvégére, hogy egy lepedőt írjunk tele olyan jelzőkkel, ami a jó vezetőt jellemzi. Ezt követően sor került az iskolák bemutatkozására kisfilmek és prezentációk formájában.

A vacsorát követően a kialakított csapatok különböző ügyességi feladatokban vethették össze tudásukat, mint például vakon kellett egy kötélből különböző alakzatokat formálni és egy „folyón” kellett „forró gesztenyéket” átjuttatni anélkül, hogy leesnének azok.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen