Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. (Hós 10,12b)

Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. (Ef 4,24)

Szalagot kaptak a vajdás végzősök

Kétségtelen, hogy a gimnáziumi tanévben a végzős diákok által leginkább várt esemény a szalagavató. A távol ködébe vész még a ballagás, az érettségi, és tanár vagy szülő legyen a talpán, aki e fontos este előtt képes érdemben a továbbtanulásról beszélgetni a 12. évfolyammal. Mindez azonban nem is csoda, hiszen a diákok minden évben óriási energiákat, rengeteg időt és munkát fektetnek abba, hogy a keringő, az osztálytánc és semmi egyéb fontos mozzanat gépezetébe egy porszem se kerüljön majd a nagy napon.

Nem volt ez másként az idei évben sem. Készülődés, próbák, tervezgetések előzték meg november 23-a estéjét, amikor közel 800 vendég, diák és tanár gyűlt össze az Alkotmány utcai csarnokban ünnepelni. Öt óra után pár perccel már maguk előtt is láthatták mind a 93 végzős diákot, akiket a fenntartó nevében Lázár Zsolt esperes, a város képviseletében pedig Babák Mihály polgármester köszöntött. Kitajkáné Szántai Mária igazgató asszony beszéde után kezdetét vette a szalagtűző ceremónia, ahol először az iskolavezetés, majd az osztályfőnökök, végül a diákok szíve fölé került fel a kék szalag, a végzős év és a Vajdához tartozás hagyományos szimbóluma.

Bővebben...

Mi a helyzet a nyelvoktatással?

Mindannyian halljuk, tapasztaljuk nap mint nap, hogy mennyire fontos a nyelvtudás, a nyelvvizsga megszerzése. Bár az utolsó hírek szerint mégsem lesz kötelező a középfokú nyelvvizsga a továbbtanuláshoz, mégis úgy gondoljuk, hogy itt és most van erre lehetősége gimnazista gyermekeinknek.

Iskolánk, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium minden segítséget megad ahhoz, hogy minél több diákunknak sikerüljön egy vagy több nyelvből is nyelvvizsgát szerezni. Mint minden évben, a következő tanévben is indítjuk a nyelvi tagozatainkat. A hagyományosnak mondható, és minden évben nagy érdeklődéssel bíró angol tagozatra egy szintfelmérő után kerülnek csoportokba a tanulók nyelvi tudásszintjüknek megfelelően.  Az angol tagozat mellett újdonságként jelentkezik a német nyelv kezdő szintről indítása. Az érdeklődő tanulóknak lehetőséget adunk a német nyelvet a kezdetektől emelt óraszámban kis csoportban tanulni. Azoknak a tanulóknak ajánljuk ezt a lehetőséget, akik az általános iskolából olyan szintű angol nyelvtudással érkeznek iskolánkba, hogy rövid időn belül sikerül letenni a középfokú angol nyelvvizsgát.

Bővebben...

Sztehlo és Schedius ösztöndíjban részesültek a vajdás diákok

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitéruima a hagyományokhoz híven idén is meghirdette a Schedius Lajos és Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális ösztöndíjakat. A támogatást olyan diákok kaphatják, akik kiemelkedő tanulmányokkal, tehetséggel rendelkeznek és a közösségi valamint az egyházi élet aktív tagjai. Az egyház idén összesen több mint 20 millió forinttal támogatta a fiatalokat, akik közül 104-en nyújtottak be sikeres pályázatot. Iskolánkból számos tanuló adta be pályázatát az idei tanévben is.

Bővebben...

Délvidéki kirándulás

2019.11. 08-10-ig iskolánk néhány tanulója egy délvidéki kiránduláson vehetett részt a Rákóczi Szövetség szervezésében.

Péntek reggel kezdődött az utazás, mi Hódmezővásárhelyen csatlakoztunk a többi iskolához, innen vittek tovább minket Zentára, a Rákóczi Szövetség középiskolásokat megszólító új rendezvénysorozatára, a Középiskolás Légy-Ott! találkozóra. A vajdasági középiskolások mellett 9 magyarországi iskola és a temesváriak is részt vettek ezen a rendezvényen, melynek célja, hogy a középiskolások minél szélesebb rétegéhez eljussanak a Rákóczi Szövetség üzenetei, programjai, lehetőségei. A résztvevők találkozhattak a Középsuli.hu csapatával is. A nap fő programja a ByeAlex és a Slepp koncertje volt. Ezután elindultunk Tóthfalura elfoglalni a szállást.

Bővebben...

Végzős általános iskolásokat láttunk vendégül

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2019. november 13-án megnyitotta kapuit a most nyolcadikos diákok előtt. Erre az alkalomra meghívást kaptak Szarvas város általános iskoláin kívül a környező települések végzős diákjai is. Nagy örömünkre sok nyolcadikos tanuló és szüleik éltek a lehetőséggel, hogy iskolánkat, az itt tanító pedagógusokat, lehetőségeinket és kínálatunkat megismerjék.

A napi program egy általános tájékoztatóval kezdődött, ahol iskolánk igazgatónője, Kitajkáné Szántai Mária részletesen ismertette a gimnázium kínálta lehetőségeket. Az igazgatónő felvázolta azokat az előnyöket, amit egy gimnáziumi képzés nyújtani tud. A gimnázium célja, hogy felkészítse diákjait a továbbtanulásra, legyen az egy egyetem vagy főiskola, vagy felsőoktatási szakképzés, OKJ-s képzés. A felvételihez minden egyetem emelt szintű érettségit kér, ennek értelmében iskolánk minden lehetőséget megad a tanulóinak, hogy sikeres emelt szintű vizsgákat tudjanak tenni. A felvételi másik követelménye a nyelvvizsga. A napokban kaptuk a hírt, hogy az egyetemi felvételinél mégsem lesz kötelező a középfokú nyelvvizsga, de a diplomaszerzésnél elengedhetetlen. Mindent megteszünk azért, hogy érettségiző tanulóink nagy többsége rendelkezzen egy vagy több nyelvvizsgával. Az eredményes munkát bizonyítja, hogy az elmúlt évben érettségizett tanulóink 77%-a felsőoktatási intézményben tanul, és 80%-nak megvan a diplomaszerzéshez nélkülözhetetlen nyelvvizsgája.

Bővebben...

Nyelvi hét 2019.

Idén már hetedik alkalommal nyitotta meg a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium projektheteinek sorát a nyelvi hét. November 4. és 8. között minden napra jutott program, érdekes előadások segítségével Oroszországból Olaszországon át jutottunk el egészen az Egyesült Államokba, közben a hagyományosnak mondható programjainkról sem feledkeztünk meg, a tanév kiemelt célját, a minél több nyelvvizsga megszerzését pedig egy tájékoztatóval és a kicsit átalakított nyelvi versenyünkkel szerettük volna elősegíteni.

Első, hétfői rendezvényünk a nyelvvizsgához kapcsolódott. Mint köztudott, minden tanulónak minimum egy középfokú vizsgával kell rendelkeznie ahhoz, hogy diplomához jusson. Tavaly a diákjaink között nagyon népszerű Origó nyelvvizsgát mutattuk be, idén egy másik lehetőséget is szerettünk volna bemutatni nekik, ezért iskolánkba hívtuk a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium képviselőit, hogy ismertessék a BME nyelvvizsga követelményeit. Az iskola kijelölt nyelvvizsgahely, így kollégáink pontos és fontos információkkal rendelkeznek. Mátyásné Orosz Mária általánosságban ismertette a BME nyelvvizsga feladatait, míg Juhász Ágnes az angol vizsgafeladatokhoz adott egy-két jótanácsot, hasznos információt, sőt, még műhelytitkokat is megtudhattunk az értékelésről. Előadóink hangsúlyozták, hogy azt szeretnék tudni, mit tud egy vizsgázó, nem pedig azt, hogy mit nem.

Bővebben...

Valami más, másvalami…

November 7-én, csütörtökön látogatta meg gimnáziumunkat az evangélikus teológia „Valami más” nevű zenekara.

A köszöntést követően elkezdték a koncertet, egy hasonló kezdetű énekkel, mint ami a zenekar neve.

A kezdőének után Réz-Nagy Zoltán, az Evangélikus Hittudomány Egyetem lelkésze nyitotta meg az együttlétet igei gondolattal és bátorítással, hogy milyen jó lelkésznek, teológusnak lenni és érezni Isten áldását a mindennapokban.

A közös együttlét  zenéléssel és bizonyságtételekkel folytatódott, melyet mind a zenekar, mind a részvevők nagyon élveztek.

Bővebben...

Befogadtuk a „Gólyákat”

Idén november 04-én tartottuk meg a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium befogadó istentiszteletét. Bízva abban, hogy hagyományt teremtünk iskolánk életében, került sor erre a szép eseményre.

Zahorecz Pál iskolalelkész igei gondolatai, melyet Máté evangéliumának 10. fejezetének 40. verséből olvasott (Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem.), arra hívta fel a gimnázium közösségének figyelmét, hogy egymást szeretettel kell befogadni és hordozni, úgy, ahogyan azt Jézus is tette.

Ezt követően vette kezdetét a befogadó áldások sora. Először az egész évfolyam kapott egy közös áldást. A második pontban Balde Ákos, iskolánk diákigazgatója olvasta fel a fogadalom szövegét, majd megható pillanatok közben a diákok egyesével is az iskolalelkészükhöz járultak, aki személyesen is megáldotta őket. Végül az idei év ajándékát, egy revideált újfordítású Bibliát Seregélyes Viktória diákönkormányzatunk elnöke adta át.

Bővebben...

Tanársírok gondozása a Vajdában

Hagyományainkat követve ebben a tanévben is felkeresték tanulóink az Ótemetőben a gimnázium egykori tanárainak nyughelyeit halottak napja előtt. Az őszi szünetet megelőző időszakban az időjárás is kedvezett a sírok rendbetételéhez. Az iskolába újonnan érkezettek, a 9. évfolyamos diákok most ismerkedtek meg az akár több  mint egy évszázados síremlékekkel, amelyek az evangélikus főgimnázium lelkésztanárainak emlékét őrzik.  A sokszor félreeső, nehezen megközelíthető sírok ápolása közben, a fejfák feliratait olvasgatva  kicsit megelevenedett előttük a gimnázium múltja.

Bővebben...

Ungarnaustausch 2019

/A Wittlich-i Cusanus Gimnázium honlapján olvasható a cikk/

Auch dieses Jahr fand der mittlerweile schon seit 30 Jahren bestehende Austausch zwischen dem Vadja Peter Gymnasium in Szarvas und dem Cusanus-Gymnasium in Wittlich statt, bei dem sich alljährlich neue Freundschaften bilden, die weit über den Austausch hinausgehen. Menschen, die man gerade mal eine Woche kennt, werden zu einer zweiten Familie und eine Stadt, die man zum ersten Mal sieht, wird zu einem zweiten Zuhause.
Auch in diesem Jahr Mitte September war es wieder soweit: Für eine Woche wurden wir, 36 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 9-12, nach unserer Anreise am Donnerstagabend in unsere Gastfamilien herzlich willkommen geheißen.
Am Freitagmorgen ging es dann bereits los mit dem Austauschprogramm. Zunächst wurden wir von der Direktorin des Vadja Peter Gymnasiums begrüßt, auch von Tünde Mészáros, die diesen Austausch jedes Jahr als Deutschlehrerin auf ungarischer Seite mitorganisiert. Am ersten Vormittag an der ungarischen Schule führten wir angeleitet verschiedene naturwissenschaftlichen Experimente durch, dann chloss sich eine Besichtigung einer evangelischen Kirche in Szarvas und ein Vortrag über die Geschichte und die Traditionen Ungarns an. Am Nachmittag machten wir eine Schifffahrt auf dem Körös, auf welcher wir alle die Möglichkeit hatten, einmal das Steuer in die Hand zu nehmen und das Schiff zu lenken.
Daraufhin wurden wir für das Wochenende in unsere Gastfamilien entlassen. In dieser Zeit konnten wir beispielsweise das Pflaumenfest besuchen, uns dort musikalische Beiträge anhören und natürlich das traditionell ungarische Essen probieren.
Am Montag stand als erster Programmpunkt eine unterhaltsame Englischstunde an. Danach fuhren wir auf einen Pferdehof in Lajosmizse, auf dem wir nach einer Kutschenfahrt eine Pferdevorstellung bewunderten und anschließend ein leckeres Mittagessen genossen.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen