De ha nem hisztek, nem maradtok meg! (Ézs 7,9b)

Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. (1Tim 6,12)

Egy hét vakáció a Wittlich-i német cserediákokkal

2017-ben a 9. év elején csatlakoztam a Wittlich-i cserekapcsolathoz. Már előtte lévő március környékén kezdtünk el beszélgetni Annikával, a cserediákommal és rögtön megtaláltuk a közös hangot.

Egy kedves, mosolygós lány érkezett hozzám Szarvasra, akivel nagyon jól kijöttem, de ami még ennél is fontosabb, egy nagyon jó kis társaság alakult ki a magyarok és németek között a hét végére. 2018-ban ez az összeszokott társaság látogatott el Wittlich-be, Németországba. Az utazás végén mi, magyar diákok meghívtuk a német barátainkat Magyarországra a nyári szünetben egy hétre. Talán ott még szeptemberben nem is gondoltuk volna, hogy ebből lesz valami. Februárra már minden cserediáknak megvolt már a repjegye. 

Egész tanév alatt tartottuk a kapcsolatot Whatsapp-on. Itthon végig folyt a szervezés, a szülők is nagyon sokat segítettek. Biztosítottak nyaralót a cserediákoknak, kölcsön adtak NEKÜNK kocsikat, hogy a reptérről el tudjuk őket hozni. Ha a hét folyamán valamilyen probléma felmerült, rögtön a segítségünkre siettek.

Bővebben...

Gerald Durell nyomdokában…..

Többek között kedvenc diákkori íróm regényeinek is köszönhetem az állatok és a környezetvédelem iránti elkötelezettségemet. Így minden ezzel kapcsolatos pályázatot szívügyemként kezelek, már csak néhány hozzám hasonló rajongót kellett felkutatnom….

A júniusban megjelent, Madarak, vadak, rokonok című cikkben írtam, az idén meghirdetett Duna Művészeti Mestere pályázatról, melynek eredményéről most kaptunk értesítőt:

Amint azt korábban említettem, két kis csapattal neveztünk, melynek tagjai: 9.c osztályból Plentri Titanilla, Pető Antónia, Tolisz Teodóra. A Dunai muzsikusok elnevezésű pályamunkájukkal az országos versenyen 2. helyezést értek el korosztályukban.

Nagy örömömre szolgált az a hír, miszerint a másik kis 2 fős csapatunk is szép eredménnyel zárta a versenyt: 11.b osztályból Borbély Laura és Sári Boglárka a Menekülés a szennyezett Valóságból című munkájukkal az előkelő országos 3. helyet szerezték meg.

Bővebben...

A Tehetségsegítő Tanács tanévzáró rendezvénye

A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány kérésére 2019.06.24-én a Vajda adott otthont a Kémia és Környezetvédelmi Tehetségsegítő Tanács  (KKTT ) 2018/19 tanévzáró rendezvényének.

 Kitajkáné Szántai Mária igazgató asszony köszöntötte a tanácskozás résztvevőit, majd az ország minden tájáról érkező tagok meghallgatták, és elfogadták a KKTT  titkárának, Dr. Török Istvánné Erzsikének a beszámolóját az elmúlt tanévben végzett munkáról.

Ezt követően Heimann Lászlóné dr. (ELTE  PPK) tartott egy nagyon érdekes előadást A játék szerepe a tehetségfejlesztésben címmel. Néhány elkészített játékkal és a tehetséggondozásban való alkalmazásának lehetőségeivel is megismerkedhettünk.

Ebéd után az igazgatónő és Kituljak Eszter kolléganő bemutatta vendégeinknek az iskolát, megtekinthették az iskolatörténet szempontjából is fontos relikviáinkat, iskolalelkészünk pedig az újtemplom megtekintése kapcsán bepillantást tett lehetővé a város történetébe is.

Bővebben...

Tanári csendesnap

Bár a tanítás befejeződött, még mindig volt mit tenni az iskolában és az érettségi is elkezdődött. Az erőgyűjtéshez útravalót június 20-án délelőtt kaptunk egy tanári csendesnap keretében.

A reggelt áhítattal kezdtük, majd az evangélikus iskolák körében végzett hitéleti kutatás országos és helyi vonatkozásait tekintettük át. Segítségül érkezett hozzánk az Evangélikus Egyház Oktatási és Nevelési Osztályának osztályvezetője, Varga Márta 3 munkatársával és Koczor Tamással, a Deák téri Evangélikus Gimnázium iskolalelkészével. Iskolánk még fiatalnak számít az evangélikus iskolák között, mégis voltak pozitív vonatkozásai a negatívumok mellett. A felmérésből kiderült, hogy iskolalelkészünk szerepe igen meghatározó.

A komoly beszélgetés után kötetlen formában folytatódott a lelki és testi felfrissülés. Rövid kirándulást tettünk az Urbancsok tanyára, ahol egy kis ízelítőt kaptunk a régi betyárok életéből, valamint bepillantást nyertünk a szlovákok mindennapjaiba és megnézhettük a tekintélyes méretű gazdaság állatait is. Végül kapusznyikával, tejes pitével és kenyérlángossal zártuk ezt a remek napot.

Bővebben...

Rendhagyó Diákigazgató választás a Vajdában

Az utolsó előtti tanítási nap újból zajos volt a gimi, idén már második alkalommal.  Új hagyományokat teremtve június 13.-án, csütörtökön a 11. évfolyamos diákok kampányoltak a diákigazgatói cím elnyeréséért.  Célunk, hogy a győztesek a következő tanévben több feladatot is elvállaljanak és képviseljék a diákságot.

A 11.A. Project A, B-sek mint Bosszúállók – filmjükben az összes különleges képességű hős szerepet vállalt, többek között Vasember, Pókember, Amerika kapitány, sőt még Hulk is – míg a C-sek Celebek néven indultak.

Ismét színvonalas programok várták az alsóbb évfolyamosokat a tantermekben, a folyósokon és az iskola udvarán. A fiúk FIFA-ztak, csocsóztak, a lányok táncokat tanultak, szépségszalonokban szépítkezhettek, az udvaron pedig lézerharcot vívhattak a vállalkozó kedvűek. Szerencsére az időjárás is kedvezett a programok lebonyolításához, sőt néha már túl meleg is volt. A 11.-sek viszont nem hagyták étlen-szomjan a lelkes kisdiákokat, így mindenki teletömhette a pocakját süteményekkel, gofrival, szendvicsekkel, friss gyümölcsökkel, szomjukat pedig finomabbnál finomabb koktélokkal olthatták.

Bővebben...

Sikerekben, eredményekben gazdag tanévet zárt a Vajda

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2019. június 14-én 10 órakor tartotta tanévzáró istentiszteletét az Evangélikus Újtemplomban.

Az ünnepséget Zahorecz Pál, iskolánk lelkésze nyitotta meg egy közös énekléssel és imádkozással, Lázár Zsolt esperes úr pedig igét hirdetett.

Ismét eltelt egy tanév, amit magunk mögött tudhatunk. Visszatekintve úgy értékelhetjük, hogy egy nagyon munkás évet zárunk le. A sok feladat, rendezvény, tanítás-tanulási folyamat ismét örömmel és elégedettséggel töltheti el szívünket, ebben a tanévben is mindent megtettünk azért, hogy fejlődjünk, eredményekhez jussunk.

De azért nem tagadhatjuk le, hogy minden fáradozás és tanévév végi stressz ellenére egyik legkedveltebb iskolai ünnepünk a tanévzáró. Mielőtt végleg elbúcsúztatnánk a 2018-2019-es tanévet, van még egy kis dolgunk, a tanév értékelése - mondta Kiss Virág, 9.B osztályos tanuló. műsorvezető. Iskolánk tanulóinak műsora következett, melyet a csendesnapon kitűnően szereplő 9. C osztály A homályból című dala nyitott meg. Garai Hajnal gitárkíséretével és a tanulók tapsviharával szól a dal, sőt sokan még dalra is fakadtak J Ugrai Dániel, a színjátszó körünk oszlopos tagja Reményik Sándor: Akarom című versét szavalta el. Ezután iskolánk igazgatónője, Kitajkáné Szántai Mária ünnepi beszédében felelevenítette az elmúlt tanév kiemelkedő eseményeit – volt bőven miről beszélni -, majd a legjobban teljesítő tanulók Szőnyi-, Melis- és Hantos –díjban, könyvjutalomban, illetve elismerő oklevélben részesültek.

Bővebben...

Quadrigán jártak diákjaink

Június 7-én Békéscsaba adott helyet az idei Quadrigának. A Quadriga egyedi Békés megyei kezdeményezés, amely azt jelenti, hogy a négy evangélikus fenntartású gimnázium diákjai mérik össze tudásukat és tehetségüket. A négy város, ahol evangélikus gimnázium található: Békéscsaba, Orosháza, Mezőberény és Szarvas.

Reggel 8 órai indulás mellett 9 óra magasságában érkeztünk a békéscsabai evangélikus Sportcsarnokba. A nyitó áhítatot Zahorecz Pál iskolánk iskolalelkésze tartotta Jézus mondásával: „Én vagyok az út…”

A délelőtt vegyes iskolai csapatokban vetélkedtek diákjaink a sport terén. Finom ebédet követően kezdetét vette a hittanverseny, melynek alaptémája János evangéliumának kijelölt szakaszai voltak.

Bővebben...

Csíksomlyó – 2019 Egy kis csapat nagy utazása

20 évvel ezelőtt jártak először vajdás diákok a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nyergen, mely a gyimesi csángók szerint „Róma után a legszentebb hely”. A Kárpát-medence legnagyobb búcsújáró helye a székely nép történetében óriási jelentőségű volt, és ma is az. 1567 óta változatlan rendben vonulnak a keresztalják, hogy emlékezzenek a Tolvajos tetői csatára, melyben megvédték katolikus hitüket. A pünkösdi fogadalmi búcsú ma már nem csak az erdélyi magyarság találkozó helye, hanem a magyar összetartozás szimbóluma is.

A Rákóczi Szövetség belső pályázatának támogatásával indultunk el 2019. június 6-án Csíksomlyóra. Első szálláshelyünk a szászvárosi Szent Erzsébet Gyermekvédelmi Központban volt. A Fehér-Körös völgyén haladva Barza után álltunk meg egy rövid pihenőre, ahol hatalmas felhőszakadást vészeltünk át. Utunkat vízátfolyások kísérték, a hetek óta tartó esőzések miatt mindenütt megáradtak a folyók, patakok. Szászvárosba érve elfoglaltuk szálláshelyünket az egykori kolostor vendégszobáiban. Vacsora után sétáltunk a városban, majd pihenőre tértünk.

Bővebben...

5 felnőtt taggal bővült evangélikus egyházunk

Ha pünkösd, akkor az egyház indulása és a Szentlélek kitöltése. Idén a Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség fiatal konfirmandusai mellett két diákunk is hitvallást tett a gyülekezet és Isten színe előtt. A hagyományokhoz híven Bontovics Petra és Opavszky Márk is részesülhet az Úr szent vacsorájából.

Az ünnepi alkalmat emelte az is, hogy három kilencedik osztályos diákunk a felnőtt keresztségben részesült. A felnőtt keresztség szintén megadja azt a lehetőséget, hogy az Úr szent vacsoráját vegye, aki ezt önként vállalja. Idén Nagy-Bobvos Noel, Sebők Dániel és Hodos Marcell állt az Úr oltára elé.

Bővebben...

Közösségépítés Szekszárdon

Immár hagyomány a Vajdában, hogy a tanári kar, a technikai dolgozók és a nyugdíjas pedagógusok május végén, június elején egy napot arra áldoznak, hogy a közösséget építendő ellátogatnak az ország egy pontjára, kirándulnak, felmérik az egyes borvidékek állapotát, túráznak is egy kicsit – szóval jól érzik magukat együtt.

Az idei évben az úti célok közül végül Szekszárd mellett döntött a testület. Mivel nem éppen a szomszédban található ez a remek kisváros, már reggel 7 órakor el kellett indulnunk, főleg úgy, hogy az egyik megálló a soltvadkerti cukrászda volt, ahol pedig az ember nem öt percet szokott tölteni. A sors szeszélye végül úgy hozta, hogy Soltvadkert helyett Dunaföldvár hasonló intézményébe látogattunk el, de az eltöltött idő itt sem volt végül kevés.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen