Jubileumi ünnep Hunyad megyében

2019. szeptember 19-29. között 10. alkalommal került megrendezésre a Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvénysorozat Hunyad megye településein. A szórványban élő magyarság számára különösen fontosok az ilyen ünnepi alkalmak, amikor összegyűlhetnek egy-egy rendezvény színhelyén.

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium idén ünnepli a Rákóczi Szövetséggel fennálló 20 éves kapcsolatát. A gimnáziumban működő helyi ifjúsági szervezetnek a tantestület tagjai mellett több egykori vajdás diák is tagja. A felnőtt tagok egy kisebb csoportja szinte minden évben részt vesz a HMMN dévai eseményein, így volt ez az idei, jubileumi alkalommal is.

Bővebben...

Gyíkavató 2019

Iskolánkban október 11-én került megrendezésre a hagyományoknak megfelelően a gyíkavató ünnepség, amelyen a kilencedikesek az iskolai teljes jogú tagjává vállnak. A megszokottól eltérően már korán reggel az összes végzős a kapuban állt és közösen vártuk a kilencedikeseket, hogy ellenőrizzük, mindenki a megfelelő öltözetben jött-e, esetleg valamilyen plusz kiegészítőt is felvett-e. A bátrabbak azt is bevállalták, hogy így jöttek végig az utcán egészen az iskoláig, természetesen ezt pluszpontokkal jutalmaztuk.

A kapun beérve kidekorálhattuk őket, kinek szívecske, kinek összefestett szemöldök vagy éppen egy ferde tusvonal került az arcára. Az órák közötti szünetekben minden végzős osztály különböző vicces feladatokat talált ki a saját kilencedikes osztályának. Itt volt, hogy a kicsiknek énekelniük vagy táncolniuk kellett a folyosón és az udvaron, de akadt olyan feladat is, hogy a végzősök neveit, személyenként azonosítva kellett elmondaniuk.

Bővebben...

A döntés felelősséggel jár

Az idén kicsit korábban, október 1-2-án rendezte meg a békéscsabai Csaba Parkban a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a 2019/2020-es tanévben végző általános és középfokú intézményekben végző tanulók számára a Pályaválasztási Vásárt.

A két napos rendezvényen a középfokú és felsőoktatási intézmények mutatták be képzési területeiket, az általuk kínált lehetőségeket.

Iskolánk minden évben képviselteti magát a vásáron, ahol bemutatjuk iskolánkat. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy sok érdeklődő nyolcadikos diák keresi fel szüleikkel együtt standunkat és érdeklődnek az egyre bővülő képzéseink iránt. Mivel a nyelvtanulás fontossága az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kapott – kötelező középfokú nyelvvizsga a felvételihez -, az érdeklődés a nyelvi képzések iránt töretlen.

Bővebben...

Ismeretszerzés – másképpen; avagy a kutatómunkát nem lehet elég korán elkezdeni!

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium több mint 200 éves történetében mindig nagy figyelmet fordítottak a tanárok arra, hogy a diákok az órai munkán túlmutató ismeretekre is szert tehessenek. Így van ez napjainkban is, igaz nehéz a megváltozott igényekhez alkalmazkodni, s nehéz időt találni arra, hogy egy-egy tudomány területén, az érettségin is túlmutató tudásra tegyenek szert diákjaink. Nagy segítség ebben a SZTE Kutatóiskolája cím elnyerése és az azzal járó feladatok végrehajtása.

Időjárás állomás került elhelyezésre a pályázat támogatásával a gimnázium tetőterében, „gyöngyvirágtól lombhullásig” kísérjük figyelemmel az időjárási adatok változását. Az adatok segítségével esettanulmányok készülnek, melyhez adatbázis kezelésre, grafikonkészítési ismeretekre van szükség. A pályázatban a 11.A osztály diákjai vesznek részt, közülük sokan előrehozott érettségire készülnek informatikából.

Bővebben...

V. Evangélikus Diákparlament

Az V. Evangélikus Diákparlament szeptember 27-29. között került megrendezésre Bonyhádon. Az idei téma a vezetés volt, illetve az, hogyan válhatunk jó vezetővé.

Péntek délután érkeztünk meg a szállásra diáktársaimmal és DÖK patronáló tanárunkkal, Molnárné Tóth Katalinnal és Zahorecz Pál iskolalelkészünkkel, aki nagyon jó (autó)vezető. A szervezők első feladata az volt, hogy színes karkötőkkel látták el a diákokat, ami alapján hat csoportba rendeztek minket, ugyanis a hétvégére kapott feladatokat csapatokban kellett végrehajtanunk. A rendezvényt áhítattal nyitottuk meg, melyet iskolalelkészünk, Zahorecz Pál tartott. Pali bácsitól azt a feladatot kaptuk hétvégére, hogy egy lepedőt írjunk tele olyan jelzőkkel, ami a jó vezetőt jellemzi. Ezt követően sor került az iskolák bemutatkozására kisfilmek és prezentációk formájában.

A vacsorát követően a kialakított csapatok különböző ügyességi feladatokban vethették össze tudásukat, mint például vakon kellett egy kötélből különböző alakzatokat formálni és egy „folyón” kellett „forró gesztenyéket” átjuttatni anélkül, hogy leesnének azok.

Bővebben...

Oberačka

Na Dolnej zemi je na Michala tradíciou zber  a „prešovanie”- lisovanie hrozna.

Túto tradíciu v organizácii miestnej slovenskej samosprávy a za podpory Maďarskej vlády a Správy fondov Gábora Bethlena sa pokúsili oživiť členovia Slovenského spolku Vernosť v Sarvaši.

Do pamiatkového domu medzi nich zavítali aj študenti Gymnázia Petra Vajdu, ktorí študujú slovenský jazyk a prirodzene aj žiaci slovenskej základnej školy.

Pravda, vlastné hrozno v školskej záhrade ešte nemajú, ale medzi členmi sa našli rôzne odrody, ktoré na túto príležitosť priniesli.

Bővebben...

30 éve együtt

 Szarvas - Vajda – Wittlich – Cusanus

30 évvel ezelőtt kezdődött minden, pontosan a rendszerváltás évében, amikor a Vajda Péter Gimnázium tanulói előtt kinyílt a kapu, és lehetőséget kaptak egy kicsit „nyugatra” kitekinteni. 1989-ben indult a cserediák kapcsolat a szarvasi Vajda és a wittlichi Cusanus gimnáziumok között. 30 év óta diákjaink minden évben találkoznak, egyik évben ők jönnek hozzánk, következő évben mi megyünk. Az érdeklődét iskolánk iránt az is mutatja, hogy egyre több német diák kíváncsi hazánkra, iskolánkra, kultúránkra, szokásainkra.

Rekordszámú tanuló, pontosan 36 wittlichi diák érkezett hozzánk a Szarvasi Szilvanapok előestéjén. Ideutazásukat mindig ehhez a rendezvényhez kötik, hisz itt nagyon sok alkalom kínálkozik a szarvasi hagyományok, szokások, helyi kultúránk megismerésére.

A kapcsolatfelvétel már kora tavasszal megkezdődött, így már mindenki ismerősként üdvözölhette társát. Olyanok is akadtak a csoportban, nem is kevesen, pontosan 16-an, akik már másodjára térnek vissza iskolánkba. Arról nem is beszélve, hogy a nyár folyamán ez a 16 diák egy hetet töltött itt Szarvason a korábbi cserediák társaikkal. Így mindenki izgatottan várta a német diákok érkezését.

Egy kis csapattal elmentünk értük a repülőtérre, és boldogan köszönthettük őket Magyarországon.

Bővebben...

A kis herceg csodálatos világa

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”   

(Antoine de Saint-Exupery)

Rendhagyó kiállításra kapott lehetőséget a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium a szarvasi Járási Hivatal mini galériájában 2019. 09. 06.-án.  Szokatlan kiállítási anyaggal képviseli iskolánkat a Kis herceg és barátja, a róka, akiken keresztül nagyszerű lehetőség nyílt diákjaink számára: megmutathatják kreativitásukat, tehetségüket, sokszínűségüket nagyobb közönség előtt is.

Az elmúlt tanévben diákjaimmal szakköri tevékenység keretében „A hulladék újrahasznosítása művészi szemmel” projekten dolgoztunk. Szemléltetjük másoknak is - akár ezzel további ihletet szolgáltatva - milyen különleges alkotásokat tudunk létrehozni hulladékként kezelt tárgyakból.

Bővebben...

Megérkeztek a gólyák!

Nem tévedés! A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumba mindig augusztus végén érkeznek a gólyák. Ám ezek a gólyák azzal büszkélkedhetnek, hogy szeptembertől tanulmányaikat a VPEG-ben kezdhetik meg. Iskolánkban már hagyomány, hogy augusztus végén gólyatáborba invitáljuk a 9. osztályba érkező diákokat, hogy ismerkedjenek egymással, osztályfőnökükkel, tanáraikkal.

Az idén augusztus 28-30-ig tartottuk táborunkat. 90 leendő vajdás diák használta ki ezt a három napot arra, hogy jó programok mellett megismerkedjenek leendő iskolájukkal.

Az első napon meghallgathatták Zahorecz Pál iskolalelkész ismertetőjét templomunkról, felmehettek a toronyba. A következő állomáson puzzle kirakása volt a feladatat, melynek sikeres megoldása után Luther Márton és Vajda Péter arcképét pillanthatták meg a csapatok.

Az utolsó megpróbáltatást egy feladatsor kitöltése jelentette, melynek során a diákok bebarangolták az egész iskolát, hogy meg tudják válaszolni a kérdéseket. Délután az ismerkedős játékok kerültek sorra, mégpedig az osztálytermekben az osztályfőnökök vezetésével.

Bővebben...

Tanévnyitó istentisztelet a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban

2019. szeptember 2. 9 óra. Az iskolazászlót, lelkészeket, iskolavezetést, vendégeket követve az ünneplőbe öltözött diákság bevonult az Újtemplomba. Az Erős vár a mi Istenünk versszakainak éneklését követően a 86. zsoltár és a kezdő imádság mondatai vezették fel Ördögh Endre lelkész úr igehirdetését.

Ezután Seres Ákos 11. B osztályos tanuló köszöntötte Lázár Zsolt esperes, Ördögh Endre és Zahorecz Pál lelkész urakat, Babák Mihály polgármester urat, a város oktatási és kulturális intézményeinek megjelent vezetőit, illetve a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének tagjait, a nyugállományú tanárainkat.

Babák Mihály polgármester úr is köszöntötte az ünnepi alkalom résztvevőit, beszédében felidézte ifjúkori szeptemberi emlékeit.

Az ünnepi műsor a Zaporozsec együttes soraival – „Kérdezem, de nem felel. / Várhatom, úgysem jön el” – kezdődött, amit iskolai együttesünk tolmácsolt: Garai Hajnal ének és gitár, Balde Ákos ének és Lázár Dániel zongora.

Majd Kiss Virág humoros Tanévnyitó képes monológot adott elő az iskolakezdés nehézségeiről, annak furcsaságairól.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen