Az igazak várakozása örömre fordul... (Péld 10,28)

Ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. (Zsid 6,12)

Tavaszi sírgondozás

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanulói minden tanévben ősszel és tavasszal meglátogatják az intézmény egykori tanárainak síremlékeit az Ótemetőben.

Az idén a tavaszi sírgondozásra az online oktatási forma miatt június közepén került sor. A tanulói csendesnap programjait követően látogattak el az osztályközösségek képviselői a sírokhoz, ahol bőven volt tennivaló a tavaszi esős időjárás eredményeképpen megnövekedett növényzet miatt.

Az egykori, többségükben lelkésztanárok nyughelyeinek rendbehozatala közben a sírfeliratokat olvasgatva a tanulók visszarepülnek az időben, akkor tudatosul bennük igazán a gimnázium több mint kétszáz éves múltja.

Egy éve indított sorozatunk folytatásaképpen most iskolánk névadójáról, Vajda Péterről emlékezünk meg.

Vajda Péter (1808-1846), a reformkor egyik nagy alakja, költő-író, természettudós és pedagógus volt. Veszprém megyében, Vanyolán született. Jobbágyszármazású, talán ez volt az oka, hogy Kossuth elveihez szegődik, a nemzeti függetlenség és a polgári átalakulás híve volt. 1819-ben a soproni főiskolán tanul nélkülözések közepette, de a tanulást gyönyörűségnek érezte, mindent megjegyez, amit az iskolában hall. Házitanítást vállal, hogy fedezni tudja tanulmányait. Győrbe kerül ezután, majd utazik: Bécs, Tirol, Észak-Itália. 1828-ban, 20 éves korában Pesten pezsgő irodalmi élet és sok meg-megújuló reformtörekvés fogadja. Az orvosi egyetemen tanul rövid ideig, közben kitör a kolerajárvány.  Ekkori tanulmányai vetették meg természettudományos műveltségének alapjait.

1831-ben kerül az olvasók elé első irodalmi műve. A Hasznos mulatságok lapba ír cikkeket, filozófiai, társadalmi, közgazdasági gondolatokat fejteget. Németországban kap megbízást a Garasos Tár szerkesztésére, a lapban kulturális és tudományos jellegű híranyagot jelentet meg, az ismeretek terjesztője kíván lenni. Visszatérve Magyarországra, a külföldi utazások tapasztalatai arra serkentik, hogy minden írásával a polgári átalakulást szolgálja. Több jelentős lap és folyóirat közli cikkeit.

1837-ben a Magyar Tudós Társaság tagjai közé választják, majd a Kisfaludy Társaság tagja lesz. Az akkor alakult Természettudományi Társulatnak Vajda Péter lett az első titkára. Közben rendszeresen jelennek meg írásai, Shakespeare-t fordít, ezeket a drámákat a Nemzeti Színházban elő is adják.

1843 fordulópont volt Vajda életében: Szarvasra kerül, elfogadva a gimnázium meghívását. Tanári állást vállal, majd az iskola igazgatója lesz. Nem csak diákjait, hanem a község egész népét kívánta tanítani. Kiemelkedő jelentőségűek voltak erkölcsi beszédei, bennük pedagógiai, társadalmi, esztétikai, vallási nézeteit fejtette ki a közösség nyilvánossága előtt. A koreszmék terjesztésével a felnőtt lakosságot is nevelte. Ezekben a beszédekben az igazság, a jog és az erkölcs egységét hirdeti.

A gimnáziumi nevelésben is sok újítást vezet be: a tanuló-tanár viszonyt emberibbé tette, a testi fenyítés ellen volt, a mozgás, kirándulás, testedzés fontosságát hangsúlyozza, segítette a szegénysorsú diákokat. A jutalmazást is nagyon fontosnak tartotta. Könyvtárat alapít a gimnáziumban, saját másfélezres gyűjteményét ajánlja fel először. Az iskola tanulóinak létszáma az ő idejében megkétszereződött.

Sajnos rövid életútja gátat szab további tevékenységének.

Életútja és szarvasi tevékenysége alapján méltán vált iskolánk névadójává.

Dr. Laukóné Adamik Edit

nevelési munkaközöség-vezető

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen