Ezt mondta [...] az Úr: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka iúságától fogva... (1Móz 8,21)

Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban... (Tit 2,11–12)

Megértek a 12.B-s diákok a Vajdában

Az idén ismét rendhagyó körülmények között zajlottak az érettségi vizsgák. Mivel a most ballagó diákoknak az online oktatás miatt nem volt szalagavatójuk, nem volt ballagásuk, igyekeztünk a bizonyítványosztást ünnepélyesebbé tenni a számukra. Meghívtuk a szülőket, nagyszülőket, hogy ők is együtt tudjanak ünnepelni végzős gyermekeikkel.

A pandémia miatt csak az írásbeli vizsgákat kellett megtartanunk, a szóbeli vizsgák csak azokból a tantárgyakból voltak, ahol nem rendeztek írásbeli vizsgákat.

Mivel ebben a tanévben a továbbtanulni szándékozó diákoknak legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát kellett tenni, így a 73 érettségiző közül szinte mindenki tett legalább egy tantárgyból emelt szintű vizsgát. De voltak olyanok is, akiknek két tantárgyból kellett emelt szinten megmérettetni magukat, például akik gyógyszerész karra, orvosi, állatorvosi egyetemre jelentkeztek. Emelt szinten a legtöbben az angol nyelvet választották, hiszen ezzel két követelményt is kipipálhatnak egyszerre. Nagyon sok egyetemnél az angol a választható tárgyak közé tartozik, és egy jól sikerült /60% feletti/ dolgozattal pedig középfokú nyelvvizsgát is szerezhetnek. Az orvosi egyetemre készülők biológiát és kémiát választottak, a műszaki irányba készülők pedig matematikát vagy informatikát.

A középszinten megírt érettségi vizsgákkal elégedettek lehetünk, bár sajnálatos módon a szóbeli vizsgák elmaradtával a javítási lehetőség is elmaradt.

Szóbeli vizsgát csak azokból a tantárgyakból lehetett tenni, ahol nincs írásbeli vizsga, például a hittan.

A bizonyítványok kiosztására az Evangélikus Újtemplomban került sor ünnepélyes keretek között. Itt került sor a díjak átadására is.

Iskolánk legrangosabb díját, a Vajda-díjat Egri Gergő kapta kimagasló tanulmányi és sporttevékenységéért.

Benka-díjban részesült Tóth Armand Kevin, aki több tárgyból is kimagasló eredményt ért el.

A sport területén ért el Frankó Dániel kiemelkedő eredményeket, így id. Oláh Miklós-díjban részesült.

Szorgalmas és illő magaviseletű tanuló díját, a Boczkó Dániel-díjat kapta Seres Ákos.

Szabó Levente matematika és informatika tárgyakból jeleskedett, így Hantos-díjban részesült.

Kiemelt könyvjutalomban részesültek: Darvas Sándor Dávid, Lévai Kata, Mulholland Alexander és Hodálik Hédi.

 

A rendkívüli helyzet ellenére a 12.B osztályban voltak kitűnő és jeles tanulóink is szép számmal.

Kitűnő érettségi bizonyítványt kapott: Egri Gergő, Tóth Armand Kevin.

Jeles bizonyítványt szerzett: Darvas Sándor Dávid, Fazekas Tamás Zoltán, Frankó Dániel, Matejka Zsombor, Oncsik János, Seres Ákos, Szabó Levente Zoltán.

A 12.B osztállyal 18 alsóbb évfolyamos tanuló tett előrehozott érettségi vizsgát angol, szlovák, informatika és földrajz tantárgyakból.

A frissen érett tanulóinkra már csak a ponthatárhúzás vár, vajon hová veszik fel őket, hol fognak továbbtanulni.

Gratulálunk a diákoknak és minden jót kívánunk nekik az elkövetkezendő évekre!

Mészáros Tünde

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 065
 • 066
 • 067
 • 068
 • 069
 • 070
 • 071
 • 072
 • 073
 • 074
 • 075
 • 076
 • 077
 • 078
 • 079
 • 080
 • 081
 • 082
 • 083
 • 084
 • 085
 • 086
 • 087
 • 088
 • 089
 • 090
 • 091
 • 092
 • 093
 • 094
 • 095
 • 096
 • 097
 • 098
 • 099
 • 100

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen