Ezt mondta [...] az Úr: Nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka iúságától fogva... (1Móz 8,21)

Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban... (Tit 2,11–12)

Pálya-orienteering cserkészekkel

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanulói 2021. május 27-én a Magyar Cserkészszövetség önismereti-pályaorientációs programjában vehettek részt. A 6 hónapos online oktatás után a fő cél a közösségépítés volt, a jelenléti oktatásba való visszatérés segítése.

Az elmúlt időszakban a szokásos közösségi programok, mint a diáknap, szalagavató, osztálykirándulások és egyéb iskolai rendezvények a vírushelyzet miatt elmaradtak. A diákok csak szűk baráti körben találkoztak, illetve az online térben tarthatták a kapcsolatot. Akadtak olyan tanulók, akik teljesen a közösség peremére szorultak, szinte egyik társukkal sem kommunikáltak, ezért is jelentkeztünk a cserkészszövetség felhívására.

 A szabadtéri pályaorientációs- önismereti program célcsoportja a 15-19 éves korosztály, tartalmi kerete az MBTI-személyiségtipológia. A játék időtartama egy résztvevő számára 2-3 óra volt.

A gimnáziumból a 9. évfolyam 3 osztálya, mintegy 90 tanuló vett részt a programban, mivel az osztályközösségek itt a legkialakulatlanabbak. Az eseményt a diákok önismereti felkészítése előzte meg, amelyhez az osztályfőnökök előzetesen segédanyagot kaptak, melynek része volt egy programismertető videó is, hogy segítsék tanulóikat a ráhangolódásban, és a program során szerzett élmények alaposabb feldolgozásában.

A lebonyolítást a cserkészszövetség munkatársai végezték, az elején a diákokat 4 elkülönített csoportban, 4 szervező segítségével tájékoztatták a program menetéről. Ezt követte a személyiségfejlesztő-közösségépítő játék, majd útnak indulhattak a tanulók a város területén előzetesen kialakított útvonalon. A résztvevőknek térkép alapján kellett egy néhány pontból álló pályát teljesíteni, ahol nyílt végű, önismereti kérdéseket kaptak, melyek alapján választani lehetett a továbbhaladási lehetőségek között. Mialatt végighaladnak a pályán, megszületik, hogy mely személyiségtípusba tartoznak a MBTI -tipológia szerint. Visszaérve az iskolába rövid jellemzést olvashattak személyiségtípusukról, majd kisebb csoportokban megbeszélhették tapasztalataikat, amelyet majd folytatnak a következő osztályfőnöki órákon.

A programba bekapcsolódott Zahorecz Pál iskolalelkészünk is, aki maga is cserkész.

Az eseményt az időjárás is „támogatta”, gyönyörű, napsütéses időben járhatták végig a pályát diákjaink, és még az elmaradt tanítási órákat sem bánták.

Dr. Laukóné Adamik Edit, nevelési mk. vezető

 

 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025
 • 026
 • 027
 • 028
 • 029
 • 030
 • 031
 • 032
 • 033
 • 034
 • 035
 • 036
 • 037
 • 038
 • 039
 • 040
 • 041
 • 042
 • 043
 • 044
 • 045
 • 046
 • 047
 • 048
 • 049
 • 050
 • 051
 • 052
 • 053
 • 054
 • 055
 • 056
 • 057

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen