Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. (Zsolt 25,15)

Pál írja: Imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. (2Thessz 3,1–3)

A kutatóiskola program folytatódik

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium a SZTE Természettudományi és Informatikai Kar kutatóiskolájának mondhatta magát az előző tanévben. A megtisztelő címet iskolánk a „Gyöngyvirágtól lombhullásig” – időjárási elemek megfigyelése és mérése lakókörnyezetünkben és annak hatásvizsgálata című pályázattal nyerte el a 2018/2019. tanévre. A pályázat végrehajtásának beszámolójára 2019. november 29-én került sor a SZTE TTIK Bolyai épületének egyik nagy előadótermében. A nyertes iskolák bemutató előadásai előtt Dr. Endrődi Balázs adjunktus „Az elektrokémia szerepe az energiatárolásban” című előadását hallgathattuk meg. A nyitó előadás után került sor a 2019/2020. tanévre beadott pályázatok eredményhirdetésére. „Mendöl 115 – Szarvas településföldrajzának vizsgálata 2020” című pályázatunk 150 000 Ft támogatásban részesült, így iskolánk a következő évben is a SZTE kutatóiskolája lesz.

A pályázati eredmények kihirdetése után kezdődött a 2018/2019. tanév nyertes pályázatainak ismertetése. Tizenkét előadás hangzott el biológiai, kémiai, fizikai, földrajzi témakörökben. A beszámolókat a vezető tanárok, vagy a pályázatban résztvevő diákok ismertették. A mi pályázatunkat a 11. A osztály diákjai végezték el, a munkából részt vállaló diákok közül kerültek ki az előadók is. Gerzsenyi Lili, Szabó-Mravik Szabolcs és Ugrai Dániel ismertették a pályázat végrehajtásának fő elemeit. A beszámolóban kitértek az egyetemmel már a pályázat előtt is jól működő kapcsolatunkra és a digitális ásványtárunkat is népszerűsítették. Részletesen bemutatták a pályázat segítségével beszerzett időjárás állomás segítségével gyűjtött adatok feldolgozását. Három esettanulmány segítségével különböző időjárási helyzeteket mutattak be. Az esettanulmányok értékelését mentoraink, Dr. Kovács Attila és Molnár Gergely segítségével készítettük, akik a konferencia idején végig velünk voltak. A beszámolóban Lili ismertette a vízminőségvizsgálatra vonatkozó eddigi eredményeinket is, hangsúlyozva azt, hogy ezt a munkát tovább folytatjuk, hogy egy hosszabb adatsor segítségével következtetésekre is juthassunk a jövőben.

A pályázatban való részvételt több szempontból is sikeresnek tartjuk:

 • A vízmintavételezésben részt vevők terepi munkában szereztek gyakorlatot.
 • A titrálási feladatokat ellátók komoly laboratóriumi munkát végezhettek, elsajátítva a jegyzőkönyv vezetés módszertanát is.
 • A pályázatot a részvevő osztályon kívül az iskola diákjai is megismerhették, több alkalommal szerveztünk különböző programokat és sikerült tevékenységünket az iskola falain kívül is ismertté tenni.
 • Felvettük a kapcsolatot az Arborétum munkatársaival, szeretnénk a megkezdett munkát a jövőben folytatni.

Természetesen egy ilyen pályázatban való részvétel többletmunkát jelent a résztvevő diákoknak, pedagógusoknak, de eredményeit látva mindenképpen megéri.

Kituljak Eszter, témavezető tanár

 


 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

 

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen