Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. (Zsolt 32,2)

Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az… Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által… (2Kor 5,17–18)

A kutatóiskola program folytatódik

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium a SZTE Természettudományi és Informatikai Kar kutatóiskolájának mondhatta magát az előző tanévben. A megtisztelő címet iskolánk a „Gyöngyvirágtól lombhullásig” – időjárási elemek megfigyelése és mérése lakókörnyezetünkben és annak hatásvizsgálata című pályázattal nyerte el a 2018/2019. tanévre. A pályázat végrehajtásának beszámolójára 2019. november 29-én került sor a SZTE TTIK Bolyai épületének egyik nagy előadótermében. A nyertes iskolák bemutató előadásai előtt Dr. Endrődi Balázs adjunktus „Az elektrokémia szerepe az energiatárolásban” című előadását hallgathattuk meg. A nyitó előadás után került sor a 2019/2020. tanévre beadott pályázatok eredményhirdetésére. „Mendöl 115 – Szarvas településföldrajzának vizsgálata 2020” című pályázatunk 150 000 Ft támogatásban részesült, így iskolánk a következő évben is a SZTE kutatóiskolája lesz.

A pályázati eredmények kihirdetése után kezdődött a 2018/2019. tanév nyertes pályázatainak ismertetése. Tizenkét előadás hangzott el biológiai, kémiai, fizikai, földrajzi témakörökben. A beszámolókat a vezető tanárok, vagy a pályázatban résztvevő diákok ismertették. A mi pályázatunkat a 11. A osztály diákjai végezték el, a munkából részt vállaló diákok közül kerültek ki az előadók is. Gerzsenyi Lili, Szabó-Mravik Szabolcs és Ugrai Dániel ismertették a pályázat végrehajtásának fő elemeit. A beszámolóban kitértek az egyetemmel már a pályázat előtt is jól működő kapcsolatunkra és a digitális ásványtárunkat is népszerűsítették. Részletesen bemutatták a pályázat segítségével beszerzett időjárás állomás segítségével gyűjtött adatok feldolgozását. Három esettanulmány segítségével különböző időjárási helyzeteket mutattak be. Az esettanulmányok értékelését mentoraink, Dr. Kovács Attila és Molnár Gergely segítségével készítettük, akik a konferencia idején végig velünk voltak. A beszámolóban Lili ismertette a vízminőségvizsgálatra vonatkozó eddigi eredményeinket is, hangsúlyozva azt, hogy ezt a munkát tovább folytatjuk, hogy egy hosszabb adatsor segítségével következtetésekre is juthassunk a jövőben.

A pályázatban való részvételt több szempontból is sikeresnek tartjuk:

 • A vízmintavételezésben részt vevők terepi munkában szereztek gyakorlatot.
 • A titrálási feladatokat ellátók komoly laboratóriumi munkát végezhettek, elsajátítva a jegyzőkönyv vezetés módszertanát is.
 • A pályázatot a részvevő osztályon kívül az iskola diákjai is megismerhették, több alkalommal szerveztünk különböző programokat és sikerült tevékenységünket az iskola falain kívül is ismertté tenni.
 • Felvettük a kapcsolatot az Arborétum munkatársaival, szeretnénk a megkezdett munkát a jövőben folytatni.

Természetesen egy ilyen pályázatban való részvétel többletmunkát jelent a résztvevő diákoknak, pedagógusoknak, de eredményeit látva mindenképpen megéri.

Kituljak Eszter, témavezető tanár

 


 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

 

 

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen