Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. (Zsolt 25,15)

Pál írja: Imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is, és hogy megszabaduljunk az elvetemült és gonosz emberektől: mert nem mindenkié a hit. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. (2Thessz 3,1–3)

Tanársírok gondozása a Vajdában

Hagyományainkat követve ebben a tanévben is felkeresték tanulóink az Ótemetőben a gimnázium egykori tanárainak nyughelyeit halottak napja előtt. Az őszi szünetet megelőző időszakban az időjárás is kedvezett a sírok rendbetételéhez. Az iskolába újonnan érkezettek, a 9. évfolyamos diákok most ismerkedtek meg az akár több  mint egy évszázados síremlékekkel, amelyek az evangélikus főgimnázium lelkésztanárainak emlékét őrzik.  A sokszor félreeső, nehezen megközelíthető sírok ápolása közben, a fejfák feliratait olvasgatva  kicsit megelevenedett előttük a gimnázium múltja.

A sírok rendbetétele után elhelyezték a koszorúkat és a mécseseket, kifejezve ezzel tiszteletüket.


 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen