Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr! (2Móz 14,13a–b)

A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. (Zsid 10,23b)

Tehetségműhely fejlesztés alatt

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban több éve eredményes tehetséggondozás zajlik a természettudományos területen. Ezt jelzi, hogy az elmúlt időszakban számos sikeres pályázati programot is lebonyolítottunk a Nemzeti Tehetségprogram keretében.

2015-ben a Robotok kicsiben és nagyban - digitális kompetenciák erősítése címmel LEGO robotokkal dolgoztunk, 2016-ban a Digitális ásványtárat készítettük el. Az Öveges labor mellett ezek a programok is elősegítették, hogy a természettudományos tehetségműhely sikerrel működjön iskolánkban. A sor tovább folytatódott, amikor 2017-ben Természettudományos Tehetség Műhely fejlesztése a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban (NTP-TFJ-17-0009) című pályázatunk is támogatást kapott.

Ez a pályázat zárult le a tanév végén, amelynek keretében a tehetséggondozó munka tárgyi feltételeinek javítására nyílt lehetőség. A beszerzett eszközökkel a LEGO-szakkör tevékenységének lehetőségeit tudtuk bővíteni. Összetettebb, bonyolultabb szerkezeteket tudnak készíteni az eddig meglevő alkatrészekkel együtt a diákok.

Másrészt a folyékony nitrogéntartály beszerzésével a tanulók eddig el nem végzett kisérleteket tudnak megvalósítani. Ezzel új jelenségekre, összefüggésekre mutathatunk rá, és alkalmas lehet a természettudományos érdeklődés felkeltésére az általános és középiskolás diákok között is. A kisérletek során igyekeztünk rámutatni az egyes természettudományi ágak (földrajz, fizika, kémia) közötti összefüggésekre, kapcsolatokra, amellyel egy komplexebb természettudományos szemlélet alakítható ki.

A tanév során számos rendezvényen tudtuk hasznosítani a beszerzett eszközöket. A főpróba a tantestület számára rendezett kísérleti délután volt még decemberben. Ezt követte a februárban megrendezett Reál-hét. Ezen két pályázatot is meghirdettünk „Fagyos napok a Vajdában” címmel, egyiket középiskolások, másikat általános iskolások részére. Alsó tagozatos diákokat is vendégül láttunk egy „csodával teli” délutánra. A tanév során folyamatosan használtuk az eszközöket fizika órákon is. A program zárásaként a nyári tehetséggondozó táborban tartottunk LEGO és fizika foglalkozásokat a leendő vajdás diákoknak. Az érdeklődés nagy volt, így reméljük, hogy közülük kerülhetnek ki a természettudományos tehetségműhely új diákjai.

A munkát jövőre is folytatjuk, jelenleg várunk újabb pályázatunk elbírálására, amelynek témája Vízminőség vizsgálatok a Körös-Maros Nemzeti Park Területén (NTP-MTTD-18).

Bízunk benne, hogy jövőre is sikeres programról számolhatunk be a Nemzeti Tehetségprogram keretében. Munkánkhoz erőt ad, hogy az idei tanév során iskolánkat Akkreditált Kiváló Tehetségponttá nyilvánították.

Kitajkáné Szántai Mária

igazgató

 


 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 008
 • 009
 • 010
 • 011
 • 012
 • 013
 • 014
 • 015
 • 016
 • 017
 • 018
 • 019
 • 020
 • 021
 • 022
 • 023
 • 024
 • 025

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen