Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr! (2Móz 14,13a–b)

A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. (Zsid 10,23b)

Miért megyünk Tarnów-ba? Rendhagyó töri óra.

Nem megyünk. Krakkóba megyünk, mert varázslatos szépségű a történelmi rész és a magyar kötődések sem elhanyagolhatóak. Persze wieliczkai bányalátogatás is kötelező gyakorlat, és útba is esik. Azután aki itt jár, nem kerülheti el az Auschwitz-Birkenau múzeum és emlékhely meglátogatását sem. Arra azért fel kell készülnie a magyar látogatónak, hogy a magyar tájékoztatást csak az interneten talál. Még a haláltábor magyar – zsidó áldozatai sem érdemeltek ki egy magyar audioguide-t, az idegenvezetés szóba sem kerülhet magyar nyelven. Beszélj nyelveket, vagy vegyél egy tájékoztató füzetet a könyvesboltban… A fiataloknak az előzőt ajánlom!

Bővebben ...

Tanári csendesnap 2021

Az idei évben ismét megrendeztük az immáron hagyománnyá vált tanári csendesnapunkat.

A munkánkat nagyban segítette egy pályázat, mely a tantestület összekovácsolását támogatta a nehéz időszak után.

20201. június 23-án, Szent Iván napja előtt gyülekezetek a tanárok és irodai munkatársak a szarvasi Ótemplom bejáratánál. Jó volt látni, hogy mindenkin egyenruha van, ugyanis erre az alkalomra készítettünk iskolánk névjegyével ellátott, de pici extrát tartalmazó pólókat. Kis extra pedig egy felirat volt: V.I.P. azaz nagyon fontos személy magyarra lefordítva.

Bővebben ...

Lezajlott a beiratkozás

Június 24-én került sor a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban a leendő 9. évfolyamos diákok beiratkozására.

Ez minden évben nagy izgalommal várt esemény, amely már a februári jelentkezésekkel megkezdődik. Ekkor azonban még nem tudjuk, hogy a beérkező jelentkezési lapok közül mely tanulóknál szerepel intézményünk első helyen. A sorrend felállítása és közzététele után április végén tudjuk meg a pontos számokat. Nagy öröm volt számunkra, hogy az idén 85 diákot köszönthetünk három új osztályunkban.

Szeptemberben a 9.A osztályban biológia tagozaton, a 9.B osztályban angol, a 9.C osztályban pedig matematika tagozaton, és egy általános tanterv szerinti csoportban kezdődik meg az oktatás, reményeink szerint a hagyományos keretek között. A beiratkozó diákokat és szülőket Molnárné Tóth Katalin, Csilik Attila és Janurik Viktória osztályfőnökök várták.

Bővebben ...

Végül, de nem utolsó sorban: 12.A

A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban az érettségi vizsgák sorát a 12.A osztály zárta. Az érvényben lévő szabályozások miatt, az eredetileg három napra tervezett szóbeli vizsgát az ő esetükben is egy nap alatt bonyolítottuk le. A bizottsághoz tartozott a 25 végzős diák mellett 24 előrehozott vizsgát letett alsóbb éves, és két korábbi diákunk, akik javították korábbi eredményüket. Mivel szóbeli vizsgát csak igen kivételes esetekben, például hittan tárgyból kellett tenni, így a bizottságnak mindössze egy tanulót kellett meghallgatnia.

A vizsgához tartozó adminisztráció, a vizsga értékelése, a bizonyítványok, törzslapkivonatok és tanúsítványok elkészítése így is bőven adott feladatot a bizottság tagjainak. A vizsga törvényességére a Békés Megyei Kormányhivatal megbízásából Örkényiné Duna Erika felügyelte.

Bővebben ...

Országos elismerés: Hartmann-díjas vajdás diák

A Hildegard Alapítvány célja a középiskolai tehetséggondozás a kémia területén. Az alapító, és a Kuratórium tagjai az ELTE-hez kötődnek, de céljaik nem korlátozódnak egyetlen intézményre: kutató vegyészek, egyetemi oktatók, akiknek „élete a kémia”, s akiket lelkesít az a feladat, hogy felkutassák és támogassák a kémia iránt érdeklődő, tehetséges diákokat ‒ még középiskolás korukban, a végleges pályaválasztás előtt.

Az alapítvány a fenti célt elsősorban akként valósítja meg, hogy a kémiai tanulmányi versenyeken ‒ különösen a laboratóriumi gyakorlatok során ‒ kiemelkedő eredményt elérő diákokat díjazza éves rendszerességgel.

A minden évben megrendezésre kerülő Nemzetközi Kémiai Diákolimpia a világ kémia iránt érdeklődő középiskolás diákjainak nagy versenye. Az ötvenéves múltra visszatekintő verseny egyik kezdeményezője Dr. Hartmann Hildegard (1923-2011) egyetemi docens évtizedekig meghatározó szerepet vitt egyrészt az Általános Kémia egyetemi oktatásába, másrészt a középiskolai kémiaversenyek és a kémiai diákolimpiák szervezésébe.

Bővebben ...

A 12.C-sek is beértek

Egy nagyon nehéz tanév van mögöttünk. Nem volt egyszerű időszak senkinek, se diáknak, se szülőnek, se tanárnak, de akiknek a legnehezebb dolga volt, azok a végzősök. Hiszen az elmúlt és a jelenlegi tanév alatt több mint 170 tanítási napot, egy teljes tanévnyi időt digitális oktatásban teljesítettek. Igyekeztünk biztosítani a lehetőségekhez képest mindent, ami a zavartalan felkészüléshez szükséges, de a személyes jelenlétet nem lehetett pótolni semmivel.

Elmaradtak azok a fontos és meghatározó események, amik egy hagyományos tanévben a végzősöket végig kísérik és életre szóló élményeket, emlékeket adnak. Egyik legnagyobb fájdalmunk, hogy jelen helyzetben nem tarthattunk számukra megfelelő szalagavató és ballagási ünnepélyt. Igyekeztünk másképpen elköszönni, de a digitális térben rendezett ballagás nem pótolhatja azt a közösségi élményt, amely hosszú-hosszú idő óta a végzős diákok kiváltsága.

Bővebben ...

Tavaszi sírgondozás

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanulói minden tanévben ősszel és tavasszal meglátogatják az intézmény egykori tanárainak síremlékeit az Ótemetőben.

Az idén a tavaszi sírgondozásra az online oktatási forma miatt június közepén került sor. A tanulói csendesnap programjait követően látogattak el az osztályközösségek képviselői a sírokhoz, ahol bőven volt tennivaló a tavaszi esős időjárás eredményeképpen megnövekedett növényzet miatt.

Az egykori, többségükben lelkésztanárok nyughelyeinek rendbehozatala közben a sírfeliratokat olvasgatva a tanulók visszarepülnek az időben, akkor tudatosul bennük igazán a gimnázium több mint kétszáz éves múltja.

Egy éve indított sorozatunk folytatásaképpen most iskolánk névadójáról, Vajda Péterről emlékezünk meg.

Bővebben ...

Megértek a 12.B-s diákok a Vajdában

Az idén ismét rendhagyó körülmények között zajlottak az érettségi vizsgák. Mivel a most ballagó diákoknak az online oktatás miatt nem volt szalagavatójuk, nem volt ballagásuk, igyekeztünk a bizonyítványosztást ünnepélyesebbé tenni a számukra. Meghívtuk a szülőket, nagyszülőket, hogy ők is együtt tudjanak ünnepelni végzős gyermekeikkel.

A pandémia miatt csak az írásbeli vizsgákat kellett megtartanunk, a szóbeli vizsgák csak azokból a tantárgyakból voltak, ahol nem rendeztek írásbeli vizsgákat.

Mivel ebben a tanévben a továbbtanulni szándékozó diákoknak legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát kellett tenni, így a 73 érettségiző közül szinte mindenki tett legalább egy tantárgyból emelt szintű vizsgát. De voltak olyanok is, akiknek két tantárgyból kellett emelt szinten megmérettetni magukat, például akik gyógyszerész karra, orvosi, állatorvosi egyetemre jelentkeztek. Emelt szinten a legtöbben az angol nyelvet választották, hiszen ezzel két követelményt is kipipálhatnak egyszerre. Nagyon sok egyetemnél az angol a választható tárgyak közé tartozik, és egy jól sikerült /60% feletti/ dolgozattal pedig középfokú nyelvvizsgát is szerezhetnek. Az orvosi egyetemre készülők biológiát és kémiát választottak, a műszaki irányba készülők pedig matematikát vagy informatikát.

Bővebben ...

Lezártuk a 2020-2021-es tanévet

Nehéz évet tudhatunk magunk mögött. Szeptemberben még új erővel kezdtük a tanévet, de már sejteni lehetett, hogy minden meg fog megint változni. A pandémia teljesen felülírta a számításainkat, online oktatásra kényszerültünk.

Szerencsére májusban még kaptunk egy hónapot, hogy egy kicsit visszazökkenjünk a régi kerékvágásba. Ennek is nagyon örültünk, hisz hetekkel ezelőtt még csak nem is reméltük, hogy ilyen szinten tudunk személyesen találkozni. Természetesen az előírásokat betartva.

2021. június 16-án 9 órakor tartottuk az évzárónkat. Az ünnepi istentiszteleten Lázár Zsolt esperes úr igehirdetése után a legjobban teljesítő diákok igazgatóasszonytól átvehették a díjakat és a jutalomkönyveket.

Misik-díjban részesült Nagy-Bobvos Noel 11.C osztályos tanuló, aki a kémia területén ért el sikereket.

Bogár-díjas lett Borbély Máté 10.C osztályos tanuló, a társadalomtudományok terén elért eredményei alapján.

Bővebben ...

Örömtánc a Vajdában

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban 2021. május 28-án a nagyszünetben megszólalt a zene a díszudvarban. Kovács Krisztina, a Babilon TSE vezetője egy koreográfiát tanított a dél-afrikai Master KG és Nomcembo Jerusalema című számára. A köztudottan az egész világot meghódító zenéhez kapcsolódó tánclépésekre több mint két osztálynyi tanuló vállalkozott.

A 6 hónapos online tanulás után a közösségtől elszokott diákok kezdetben bátortalanul, majd egyre felszabadultabban követték az utasításokat és perdültek táncra. Az afrikai eredetű zene üzenete megmutatni a boldogságot, hogy az élet szép még a pandémia idején is.

Bővebben ...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen