Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket… (Ézs 66,13)

Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok…, mert én élek, és ti is élni fogtok. (Jn 14,18–19)

Befogadtuk, hogy aztán kibocsássuk őket

Ebben a tanévben november 9-én került sor az iskolai év hagyományprogramjára: a befogadó istentiszteletre.

A templomban az aktuális higiéniai szabályok betartása mellett csak a 9. évfolyam vett részt.

A befogadó istentisztelet mindig a gyíkavató után következik, ugyanis az utóbbi programon vicces keretek között lesznek az újoncok hivatalosan is iskolánk tagjai, míg az istentisztelet már egy emelkedettebb hangulatú hivatalos befogadás.

A kezdőének után, mely arra irányította figyelmünket, hogy egyek legyünk, következett Tóth Armand Kevin zsoltárolvasása és Lévai Kata imádsága.

Bővebben ...

Megújult a Nyelvi Hét

Iskolánkban néhány évvel ezelőtt kezdődött az ún. szakmai hetek megrendezése, azaz a nyelvi, reál és humán munkaközösségek által szervezett, egy héten keresztül megvalósuló programok sorozata. 

Az idei évben meglehetősen nehéz helyzetbe kerültünk mi, nyelvszakosok, hiszen figyelnünk kellett arra is, hogy az eddigiektől eltérően a tanulók nem csoportosulhatnak, olyan tevékenységeket kellett kitalálnunk, amelyek során megvalósítható a távolságtartás, és az egyéb biztonsági előírások betartása sem kerül veszélybe. Korábban különböző tanulócsoportok hallgathattak együtt előadásokat, este Halloween partyn vetélkedhettek, stb., az idén viszont más keretet kellett adni a témahétnek. 

Végül az a döntés született, hogy az egész iskolát, minden osztályt megmozgató vetélkedőt szervezünk, melynek során három napon át három-három feladatot kell megoldaniuk a diákoknak. A vezérmotívum az angol és német kultúra őszi fesztiváljai, ünnepnapjai voltak, azaz a Halloween, a Hálaadás, a Guy Fawkes-nap és az Oktoberfest. Fontos volt, hogy a napi feladatokat úgy osszuk be, hogy azok megvalósítása ne legyen túl időigényes, azaz akár egyik napról a másikra is megoldhatóak, elkészíthetőek legyenek. Szempont volt az is, hogy az egyes osztályok minél több tanulót mozgósítsanak a megvalósítás során. 

Bővebben ...

Búcsú Kláritól

Tiszavári Sándorné

1943–2020 

Mindenkit, aki ismerte, megdöbbentett a hír: a mindig vidám, beszédes, csupa élet Tiszavári Sándorné, Klári, a Vajda Péter Gimnázium nyugalmazott tanára, igazgatóhelyettese tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Márpedig sokan ismerték. Budapesten született, gyermek- és ifjúkorát nem Szarvason töltötte, iskoláit is más városokban végezte, a családi szálak azonban ide kötötték, és élete javát itt élte.

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár lett, férjével, Sándorral iskolatársak voltak. 1967-ben érkeztek Szarvasra, Sándor a 2. Sz. Általános Iskola tanára lett, Klárit pedig a Vajda Péter Gimnázium fogadta. Itt tanított 2001-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Bővebben ...

Csendes főhajtás nagyjaink emlékére

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanulói osztályfőnökeik kíséretében minden évben halottak napja közeledtével ellátogatnak az Ó-temetőbe, felkeresik az iskola egykori tanárainak síremlékeit. A gyakran több mint másfél évszázados sírok körül sok a tennivaló, különösen a temető félreeső szegleteiben találhatóknál. A munka elvégeztével a diákok koszorúkat, virágokat helyeznek el, gyertyákat, mécseseket gyújtanak, néma főhajtással adóznak az elhunyt oktatók, lelkész tanárok emlékére.

Az esemény azonban főként az emlékezésről szól, a nagy múltú gimnáziumban folyt munka szellemének megidézéséről.

Ebben az évben kiemelten Koren István (Domony, 1805. dec. 25. – Szarvas, 1893. ápr. 17.) botanikusra, tanárra emlékezünk. 

Koren István 1812-ben domonyi elemi iskolában kezdte meg tanulmányait. 1816-ban szülei Ikladra küldték németet tanulni. Középiskoláit 1816-1825 között Selmecbányán végezte. A gimnáziumi osztályok után a főiskola filozófiai, bölcsészeti, teológiai karára iratkozott be. Tanárai már ekkor felfigyeltek zenei tehetségére. 1825-től 1827-ig Pozsonyban teológiát tanult, s itt szerezte meg a középiskolai tanári képesítést. Innen a Zólyom vármegyei Osztrolukára került, Osztroluczki Miklós nagybirtokos fiának nevelőtanáraként.

Bővebben ...

Október 23-i megemlékezés

Október 22. csütörtök. Az utolsó tanítási nap, ami lehetne felhőtlen boldogság is, hiszen itt van a várva várt őszi szünet. Azonban október 23-a valahogy beárnyékolta ezt az örömöt, s elgondolkodásra késztetett bennünket.

A 10. A osztály diákjai ünnepi műsorral készültek, melyet a templomban adtak elő a tizedikes évfolyamtársaik előtt, a többi osztály pedig kábel TV-n keresztül lehetett részese a megemlékezésnek.

A műsor a forradalom zenéjével, az Egmont nyitánnyal kezdődött, s Ákos zenéjére megjelentek a kort dokumentáló filmrészletek., képek. Ezután Domján András ismertette az októberi eseményeket, megragadva a forradalom lényeges momentumait, történéseit, kiemelve a legfontosabb helyszíneket, személyeket.

Bővebben ...

Online főhajtás

Van egyáltalán olyan? Egyre jobban hozzá kell szoknunk, hogy a tényleges találkozások, valódi rendezvények helyett a virtuális térben találkozunk, kapcsolódunk össze.

A Rákóczi Szövetség kezdeményezéséhez csatlakoztunk, amelyet a minden évben megrendezett Gloria Victis történelem versenyhez kötődően valósítanak meg Budapesten. Most is ott lettünk volna a fővárosban, hiszen a verseny középdöntőjébe jutott egy csapatunk, de erről most nem lehetett szó. E sorok írójának többször is volt lehetősége versenyzőivel a Műszaki Egyetemen rendezett nagyszabású megemlékezésen részt venni, majd a fáklyás felvonuláson vonulni több ezer diákkal, résztvevővel. Felemelő élmény, amit aligha pótolhat bármilyen online ünnepség. Ennek ellenére nem volt kérdéses, hogy csatlakozunk a Szövetség felhívásához. A felhíváshoz csatlakozó 56 középiskola a forradalom jelképévé vált zászlót kapott, mellyel egy felvételt is készítettek a diákok és Kituljak Eszter tanárnő, aki a Szövetség lelkes kapcsolattartója.

Bővebben ...

Mit nézel és mit látsz?

Nagyon korán, amikor még sötét volt, [Jézus] felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. (Mk 1,35)

Kedves Olvasók, szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Reformáció ünnepéhez közeledve az embernek nemcsak a halottak napját kellene számításba vennie, hanem ezt az alkalmat is.

Mit mond 2020. október 31-e aktuálisan nekünk? Mit vihetünk magunkkal?

Több példát, kedves Olvasó, de mindegyik a félelem nélküli bátorságra irányítja a figyelmünket.

Az első dolgot a wittenbergi vártemplomban kell keresnünk. Hogy mit értek ez alatt?

Bővebben ...

Gyíkavató a Vajdában

Október 16.-án pénteken maszkos, gumikesztyűs, esőkabátos vagy éppen vegyvédelmi ruhás gyíkok lepték el a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium bejáratát majd tantermeit. A pandémia (nagy embertömegeket érintő, több országra vagy földrészre, sőt akár az egész világra kiterjedő, fertőző betegség okozta járványa szerk.) helyzetre való tekintettel a kilencedik évfolyamos diákoknak ilyen öltözetben kellett megjelenniük ezen a napon, mely a beavatási szertatásuk első lépése volt. A végzősök közül sokan várták a bejáratnál őket és örömmel látták, hogy MINDENKI teljesítette ezt a feladatot. 

Bővebben ...

Az én világom más szemmel

Tavasszal a karantén idején  elkezdtem novellákat írni laptopon, mivel megtanultam gépírni, így nem jelent gondot a gépelés. Jane Austen regényei és sok romantikus vígjáték adott ötletet. Áprilisban meghirdettek egy novellaíró pályázatot vakok és gyengénlátók számára, korosztálytól függetlenül. Örömmel és nagy lelkesedéssel   írtam két novellát erre az alkalomra. 2020. október 17.-én került megrendezésre Békéscsabán a Fehérbot világnapja, egyúttal a novellaíró pályázat díjátadója, melyen külön díjat kaptam, valamint a Jókai színház színészei felolvastak részleteket a novellámból.

Bővebben ...

Ismét Budapesten

A „Történelemünk, ahogyan még nem láttad” - NTP-KNI-19-0044 pályázat keretében már két héttel korábban is jártunk a fővárosban. A programban résztvevő 14 diák ezúttal múzeumlátogatáson vehetett részt. Eredeti programunkat meg kellett változtatni. Nem mertünk múzeumpedagógiai foglalkozást kérni a járványra való tekintettel. Egyik programunkat, a Hadtörténeti Múzeumot nem tudtuk megvalósítani, mert a múzeum átmenetileg csak hétvégén látogatható. Amúgy ezt a döntést nem tudtuk értelmezni…

Terveinknek megfelelően a Nemzeti Múzeumban kezdtünk, ahol a testhőmérséklet ellenőrzése után maszkban léphettünk be. Az állandó kiállításokat kívántuk megtekinteni – rögtön a legizgalmasabbal kezdtük. A Seuso kincsek az elmúlt évtizedek egyik legérdekesebb régészeti kincsleletei, mely két részletben tért haza és a múzeum állandó kiállításait gazdagítja. A Pannónia kincse tárlat segít megérteni az ókori elit luxusát és tárgyi kultúráját. Az ezüst kincs páratlan szépségű. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak értékében, de szépségében is páratlan az ezüst tálaló készlet.

Bővebben ...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen