Ekkor azt mondta [Isten Jákóbnak]: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj… Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. (1Móz 46,3–4)

Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok. (Zsid 12,12–13)

30 éve együtt

 Szarvas - Vajda – Wittlich – Cusanus

30 évvel ezelőtt kezdődött minden, pontosan a rendszerváltás évében, amikor a Vajda Péter Gimnázium tanulói előtt kinyílt a kapu, és lehetőséget kaptak egy kicsit „nyugatra” kitekinteni. 1989-ben indult a cserediák kapcsolat a szarvasi Vajda és a wittlichi Cusanus gimnáziumok között. 30 év óta diákjaink minden évben találkoznak, egyik évben ők jönnek hozzánk, következő évben mi megyünk. Az érdeklődét iskolánk iránt az is mutatja, hogy egyre több német diák kíváncsi hazánkra, iskolánkra, kultúránkra, szokásainkra.

Rekordszámú tanuló, pontosan 36 wittlichi diák érkezett hozzánk a Szarvasi Szilvanapok előestéjén. Ideutazásukat mindig ehhez a rendezvényhez kötik, hisz itt nagyon sok alkalom kínálkozik a szarvasi hagyományok, szokások, helyi kultúránk megismerésére.

A kapcsolatfelvétel már kora tavasszal megkezdődött, így már mindenki ismerősként üdvözölhette társát. Olyanok is akadtak a csoportban, nem is kevesen, pontosan 16-an, akik már másodjára térnek vissza iskolánkba. Arról nem is beszélve, hogy a nyár folyamán ez a 16 diák egy hetet töltött itt Szarvason a korábbi cserediák társaikkal. Így mindenki izgatottan várta a német diákok érkezését.

Egy kis csapattal elmentünk értük a repülőtérre, és boldogan köszönthettük őket Magyarországon.

Bővebben...

A kis herceg csodálatos világa

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”   

(Antoine de Saint-Exupery)

Rendhagyó kiállításra kapott lehetőséget a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium a szarvasi Járási Hivatal mini galériájában 2019. 09. 06.-án.  Szokatlan kiállítási anyaggal képviseli iskolánkat a Kis herceg és barátja, a róka, akiken keresztül nagyszerű lehetőség nyílt diákjaink számára: megmutathatják kreativitásukat, tehetségüket, sokszínűségüket nagyobb közönség előtt is.

Az elmúlt tanévben diákjaimmal szakköri tevékenység keretében „A hulladék újrahasznosítása művészi szemmel” projekten dolgoztunk. Szemléltetjük másoknak is - akár ezzel további ihletet szolgáltatva - milyen különleges alkotásokat tudunk létrehozni hulladékként kezelt tárgyakból.

Bővebben...

Megérkeztek a gólyák!

Nem tévedés! A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumba mindig augusztus végén érkeznek a gólyák. Ám ezek a gólyák azzal büszkélkedhetnek, hogy szeptembertől tanulmányaikat a VPEG-ben kezdhetik meg. Iskolánkban már hagyomány, hogy augusztus végén gólyatáborba invitáljuk a 9. osztályba érkező diákokat, hogy ismerkedjenek egymással, osztályfőnökükkel, tanáraikkal.

Az idén augusztus 28-30-ig tartottuk táborunkat. 90 leendő vajdás diák használta ki ezt a három napot arra, hogy jó programok mellett megismerkedjenek leendő iskolájukkal.

Az első napon meghallgathatták Zahorecz Pál iskolalelkész ismertetőjét templomunkról, felmehettek a toronyba. A következő állomáson puzzle kirakása volt a feladatat, melynek sikeres megoldása után Luther Márton és Vajda Péter arcképét pillanthatták meg a csapatok.

Az utolsó megpróbáltatást egy feladatsor kitöltése jelentette, melynek során a diákok bebarangolták az egész iskolát, hogy meg tudják válaszolni a kérdéseket. Délután az ismerkedős játékok kerültek sorra, mégpedig az osztálytermekben az osztályfőnökök vezetésével.

Bővebben...

Tanévnyitó istentisztelet a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban

2019. szeptember 2. 9 óra. Az iskolazászlót, lelkészeket, iskolavezetést, vendégeket követve az ünneplőbe öltözött diákság bevonult az Újtemplomba. Az Erős vár a mi Istenünk versszakainak éneklését követően a 86. zsoltár és a kezdő imádság mondatai vezették fel Ördögh Endre lelkész úr igehirdetését.

Ezután Seres Ákos 11. B osztályos tanuló köszöntötte Lázár Zsolt esperes, Ördögh Endre és Zahorecz Pál lelkész urakat, Babák Mihály polgármester urat, a város oktatási és kulturális intézményeinek megjelent vezetőit, illetve a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének tagjait, a nyugállományú tanárainkat.

Babák Mihály polgármester úr is köszöntötte az ünnepi alkalom résztvevőit, beszédében felidézte ifjúkori szeptemberi emlékeit.

Az ünnepi műsor a Zaporozsec együttes soraival – „Kérdezem, de nem felel. / Várhatom, úgysem jön el” – kezdődött, amit iskolai együttesünk tolmácsolt: Garai Hajnal ének és gitár, Balde Ákos ének és Lázár Dániel zongora.

Majd Kiss Virág humoros Tanévnyitó képes monológot adott elő az iskolakezdés nehézségeiről, annak furcsaságairól.

Bővebben...

Ha nyár, akkor ACORNCAMP!

Immár negyedik alkalommal lehetett az angol hittantáborba jelentkezni. Ezúttal azonban nem Szarvason, hanem Bonyhádon, ahova az ország minden tájáról érkeztek táborozók. Közel 200 fiatal vett részt az ACORNCAMPS szervezésű táborban. Vajdás csapatunk is nagy lelkesedéssel indult el az orosháziakkal együtt, hogy 5 napot töltsenek angol nyelvgyakorlással, a Biblia felfedezésével és nem utolsó sorban sok-sok játékkal.

Az idei év témája a találkozás volt, a tábor is innen kapta a nevét (The Big Meet). Jézus találkozásait vettük sorra János evangéliumából. A tábor végére olyan remek hangulat alakult ki, hogy nehezen váltunk el egymástól és senki sem akart hazamenni. Olyan volt, mint „mikor az atyafiak együtt muzsikálnak”! 

Bővebben...

A Vajdások is ünnepeltek Szentegyházán

Szentegyháza Szarvas testvérvárosa immáron 25 éve.  25 évvel ezelőtt polgármesterünk, Babák Mihály, és dr. Gyalog Sándor írták alá a két város közötti testvérvárosi együttműködési szerződést, és elindult egy nagyon jó kapcsolat a két város között.  Az ünnepélyes Szentegyházi Napokra egy küldöttség indult Szarvasról, hogy együtt ünnepeljenek erdélyi testvéreikkel. A július 19-től 21-ig tartó ünnepségsorozaton mi is részt vettünk.

A hajnali indulás miatt a napunk kicsit nehezen indult, de ahogy közeledtünk úti célunk felé, egyre inkább lenyűgözött a táj szépsége.

Megérkezésünk után elfoglaltuk szállásunkat és egy rövid sétát tettünk az esti Szentegyházán. A helyi hagyományoknak megfelelően a Szentegyházi Napok központi ünnepségére péntek este a Gábor Áron Kultúrházban került sor. A Szentegyházi Gyermekkórusról már mindannyian hallhattunk, hisz világhírűek. Az ő műsoruk kápráztatott el bennünket az est folyamán.

Bővebben...

Egy hét vakáció a Wittlich-i német cserediákokkal

2017-ben a 9. év elején csatlakoztam a Wittlich-i cserekapcsolathoz. Már előtte lévő március környékén kezdtünk el beszélgetni Annikával, a cserediákommal és rögtön megtaláltuk a közös hangot.

Egy kedves, mosolygós lány érkezett hozzám Szarvasra, akivel nagyon jól kijöttem, de ami még ennél is fontosabb, egy nagyon jó kis társaság alakult ki a magyarok és németek között a hét végére. 2018-ban ez az összeszokott társaság látogatott el Wittlich-be, Németországba. Az utazás végén mi, magyar diákok meghívtuk a német barátainkat Magyarországra a nyári szünetben egy hétre. Talán ott még szeptemberben nem is gondoltuk volna, hogy ebből lesz valami. Februárra már minden cserediáknak megvolt már a repjegye. 

Egész tanév alatt tartottuk a kapcsolatot Whatsapp-on. Itthon végig folyt a szervezés, a szülők is nagyon sokat segítettek. Biztosítottak nyaralót a cserediákoknak, kölcsön adtak NEKÜNK kocsikat, hogy a reptérről el tudjuk őket hozni. Ha a hét folyamán valamilyen probléma felmerült, rögtön a segítségünkre siettek.

Bővebben...

Gerald Durell nyomdokában…..

Többek között kedvenc diákkori íróm regényeinek is köszönhetem az állatok és a környezetvédelem iránti elkötelezettségemet. Így minden ezzel kapcsolatos pályázatot szívügyemként kezelek, már csak néhány hozzám hasonló rajongót kellett felkutatnom….

A júniusban megjelent, Madarak, vadak, rokonok című cikkben írtam, az idén meghirdetett Duna Művészeti Mestere pályázatról, melynek eredményéről most kaptunk értesítőt:

Amint azt korábban említettem, két kis csapattal neveztünk, melynek tagjai: 9.c osztályból Plentri Titanilla, Pető Antónia, Tolisz Teodóra. A Dunai muzsikusok elnevezésű pályamunkájukkal az országos versenyen 2. helyezést értek el korosztályukban.

Nagy örömömre szolgált az a hír, miszerint a másik kis 2 fős csapatunk is szép eredménnyel zárta a versenyt: 11.b osztályból Borbély Laura és Sári Boglárka a Menekülés a szennyezett Valóságból című munkájukkal az előkelő országos 3. helyet szerezték meg.

Bővebben...

A Tehetségsegítő Tanács tanévzáró rendezvénye

A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány kérésére 2019.06.24-én a Vajda adott otthont a Kémia és Környezetvédelmi Tehetségsegítő Tanács  (KKTT ) 2018/19 tanévzáró rendezvényének.

 Kitajkáné Szántai Mária igazgató asszony köszöntötte a tanácskozás résztvevőit, majd az ország minden tájáról érkező tagok meghallgatták, és elfogadták a KKTT  titkárának, Dr. Török Istvánné Erzsikének a beszámolóját az elmúlt tanévben végzett munkáról.

Ezt követően Heimann Lászlóné dr. (ELTE  PPK) tartott egy nagyon érdekes előadást A játék szerepe a tehetségfejlesztésben címmel. Néhány elkészített játékkal és a tehetséggondozásban való alkalmazásának lehetőségeivel is megismerkedhettünk.

Ebéd után az igazgatónő és Kituljak Eszter kolléganő bemutatta vendégeinknek az iskolát, megtekinthették az iskolatörténet szempontjából is fontos relikviáinkat, iskolalelkészünk pedig az újtemplom megtekintése kapcsán bepillantást tett lehetővé a város történetébe is.

Bővebben...

Tanári csendesnap

Bár a tanítás befejeződött, még mindig volt mit tenni az iskolában és az érettségi is elkezdődött. Az erőgyűjtéshez útravalót június 20-án délelőtt kaptunk egy tanári csendesnap keretében.

A reggelt áhítattal kezdtük, majd az evangélikus iskolák körében végzett hitéleti kutatás országos és helyi vonatkozásait tekintettük át. Segítségül érkezett hozzánk az Evangélikus Egyház Oktatási és Nevelési Osztályának osztályvezetője, Varga Márta 3 munkatársával és Koczor Tamással, a Deák téri Evangélikus Gimnázium iskolalelkészével. Iskolánk még fiatalnak számít az evangélikus iskolák között, mégis voltak pozitív vonatkozásai a negatívumok mellett. A felmérésből kiderült, hogy iskolalelkészünk szerepe igen meghatározó.

A komoly beszélgetés után kötetlen formában folytatódott a lelki és testi felfrissülés. Rövid kirándulást tettünk az Urbancsok tanyára, ahol egy kis ízelítőt kaptunk a régi betyárok életéből, valamint bepillantást nyertünk a szlovákok mindennapjaiba és megnézhettük a tekintélyes méretű gazdaság állatait is. Végül kapusznyikával, tejes pitével és kenyérlángossal zártuk ezt a remek napot.

Bővebben...

Képzéseink

Diákjaink az egyetemen